Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türkiye-Türkmenistan Ticari İlişkileri (1992–2014)

Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.11, pp.160-199, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

A research on the attıtude of eight grade students towards earthquake

A cademic Journals Educational Research and Reviews/ ERR, vol.13, no.11, pp.399-405, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

A Research on Environmental Literacy of Religious Culture and Moral Knowledge Teacher Trainees

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, no.37, pp.63-69, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier

Orta Asya Cumhuriyetleri’nde Üzüm Yetiştiriciliği

Marmara üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.1, pp.87-105, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Turkey - Kazakhstan Commercial Relations (1992-2014)

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, no.35, pp.166-184, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Türkiye - Kazakistan Ticari İlişkileri (1992-2014)

/ Marmara Coğrafya Dergisi, vol.35, pp.166-184, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

İlköğretim İkinci Kademe Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Ormana Yönelik Tutumları

Marmara Coğrafya Dergisi, no.21, pp.65-77, 2010 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

İlköğretim Okullarında 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Coğrafya Konularının Öğrenilmesi Ve Öğretilmesinde Etkili Olan Faktörler

M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, no.20, pp.101-114, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumları

Eğitim Bilimleri Dergisi, no.18, pp.79-92, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

İlköğretim Okullarında Sosyal Bilgiler Dersi Coğrafya Konularının Öğretiminde Başarıyı Etkileyen Faktörler

M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, no.12, pp.183-194, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

Kütahya İli’nde (1935-1990) Nüfus Hareketleri Ve Kır-Şehir Nüfusunun Özellikleri

Türk Kültürü Araştırmaları, pp.149-161, 1997 (Non Peer-Reviewed Journal)

Sandıklı Ovası Yakın Çevresinde Arazinin Kullanımı Ve Tarımsal Yapı Özellikleri

İ.Ü. Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Bülten, no.11, pp.117-128, 1994 (Non Peer-Reviewed Journal)

Books & Book Chapters

Çevre Sorunları

in: Günümüz Dünya Sorunları, AKENGİN Hamza, DÖLEK İskender, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.258-272, 2018