Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türkiye-Türkmenistan Ticari İlişkileri (1992–2014)

Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.11, pp.160-199, 2018 (Other Refereed National Journals)

A research on the attıtude of eight grade students towards earthquake

A cademic Journals Educational Research and Reviews/ ERR, vol.13, no.11, pp.399-405, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Research on Environmental Literacy of Religious Culture and Moral Knowledge Teacher Trainees

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, no.37, pp.63-69, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlığı Üzerine Bir Araştırma

Marmara Coğrafya Dergisi, no.37, pp.63-69, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Orta Asya Cumhuriyetleri’nde Üzüm Yetiştiriciliği

Marmara üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.1, pp.87-105, 2017 (Other Refereed National Journals)

Turkey - Kazakhstan Commercial Relations (1992-2014)

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, no.35, pp.166-184, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Türkiye - Kazakistan Ticari İlişkileri (1992-2014)

/ Marmara Coğrafya Dergisi, vol.35, pp.166-184, 2017 (Other Refereed National Journals)

Sosyal Bilgiler, Türkçe Ve Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları

Marmara Coğrafya Dergisi, no.21, pp.258-268, 2010 (Other Refereed National Journals)

İlköğretim İkinci Kademe Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Ormana Yönelik Tutumları

Marmara Coğrafya Dergisi, no.21, pp.65-77, 2010 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Effects of Near-to-Far Principle and Other Factors on Learning and Teaching Some Geography Subjects in the Social Studies Course

Journal of Instructional Psychology, vol.36, no.2, pp.175-182, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sosyal Bilgiler Ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Coğrafya Derslerine Yönelik Tutumlarındaki Farklılıklar

Marmara Coğrafya Dergisi, no.19, pp.20-29, 2009 (Other Refereed National Journals)

İlköğretim Okullarında 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Coğrafya Konularının Öğrenilmesi Ve Öğretilmesinde Etkili Olan Faktörler

M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, no.20, pp.101-114, 2004 (Other Refereed National Journals)

İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumları

Eğitim Bilimleri Dergisi, no.18, pp.79-92, 2003 (Other Refereed National Journals)

İlköğretim Okullarında Sosyal Bilgiler Dersi Coğrafya Konularının Öğretiminde Başarıyı Etkileyen Faktörler

M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, no.12, pp.183-194, 2000 (Other Refereed National Journals)

Kütahya İli’nde (1935-1990) Nüfus Hareketleri Ve Kır-Şehir Nüfusunun Özellikleri

Türk Kültürü Araştırmaları, pp.149-161, 1997 (National Non-Refereed Journal)

Sandıklı Ovası Yakın Çevresinde Arazinin Kullanımı Ve Tarımsal Yapı Özellikleri

İ.Ü. Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Bülten, no.11, pp.117-128, 1994 (National Non-Refereed Journal)

Books & Book Chapters

Çevre Sorunları

in: Günümüz Dünya Sorunları, AKENGİN Hamza, DÖLEK İskender, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.258-272, 2018