Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Development and validation of the Mental Health Promotion Scale

PERSPECTIVES IN PSYCHIATRIC CARE, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Use of Play Therapy in Nursing Process: A Prospective Randomized Controlled Study

JOURNAL OF NURSING SCHOLARSHIP, vol.49, no.2, pp.162-169, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Nursing interventions to help prevent children from working on the streets

INTERNATIONAL NURSING REVIEW, vol.63, no.3, pp.429-436, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

The reasons why children work on the streets: A sample from Turkey

CHILDREN AND YOUTH SERVICES REVIEW, vol.44, pp.171-180, 2014 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Public health nursing education in Turkey: a national survey

INTERNATIONAL NURSING REVIEW, vol.60, no.4, pp.536-542, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Validity and Reliability of Turkish Version of Perception of Health Scale

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, vol.32, no.1, pp.47-53, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Alexithymia in Nurses and Relationship Between Alexithymia and Burnout, Anger and Somatization

Journal of Psychiatric Nursing, vol.11, no.4, pp.284-291, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

12. Avrupa Halk Sağlığı Konferansı’xxnın (EUPHA 2019) Ardından…

Halk Sağlığı Hemşireliği Dergisi, vol.1, no.3, pp.61-65, 2019 (Other Refereed National Journals)

The usage of Delphi consensus technique in nursing

Journal of Education and Research in Nursing, vol.16, pp.48-53, 2019 (Other Refereed National Journals)

Text Messages Based Interventions for Pregnant Women’s Health:Systematic Reviewe

Clinical and Experimenta lHealth Sciences, vol.9, no.1, pp.87-92, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Text Messages Based Interventions for Pregnant Women's Health: Systematic Review

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, vol.9, no.1, pp.87-92, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Öz Etkililik Yeterlik Ölçeği-Çocuk Formunun Geçerlik ve Güvenirliği

Kocaeli Medical Journal, vol.7, pp.135-139, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Adölesanlarda Meyve Sebze Tüketimi İçin Değişim Süreci Ölçeği Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, vol.3, pp.106-114, 2016 (International Refereed University Journal)

Evde Bakım Hemşireliği Mesleki Yetkinlikler ve Eğitim Standartları

Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, vol.23, pp.160, 2015 (Other Refereed National Journals)

Home Care Nursing: Professional Competencies and Education Standards

FLORENCE NIGHTINGALE JOURNAL OF NURSING-FLORENCE NIGHTINGALE HEMSIRELIK DERGISI, vol.23, no.2, pp.160-165, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Breast Cancer Risks and Effectiveness of BSE Training among Women Living in a District of İstanbul

The Journal of Breast Health, vol.10, pp.154-160, 2014 (Other Refereed National Journals) identifier

Prenatal dönemdeki kadinlarin gebeliğe uyumu ve ilişkili faktörler

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.4, pp.200-206, 2014 (Other Refereed National Journals)

Yetişkin Sağlık Okuryazarlığı Ölçeğinin Geliştirilimesi

Anadolu Hemşirelik ve sağlık Bilimleri Dergisi, vol.17, no.3, pp.165-170, 2014 (Other Refereed National Journals)

SECREENING OF MENTAL HEALTH PROBLEMS WITH GHQ 28 IN A SAMPLE OF TURKISH COMMUNITY DWELLING ADULTH PEOPLE

Journal of Marmara University Institute of Health Sciences, vol.3, pp.1, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul temelli fiziksel etkinlik programının çocukların fiziksel etkinlik bilgi ve davranışlarına etkisi

Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, vol.2, pp.17-28, 2012 (Other Refereed National Journals)

Pain characteristics of Turkish school children

Journal of Marmara University Institute of Health Sciences, vol.1, pp.47-51, 2011 (Other Refereed National Journals)

Bir İlköğretim Okulunda Omaha Problem Sınıflandırma Listesine Göre Öğrencilerin Sağlık Problemleri

Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, vol.10, no.3, pp.1-14, 2008 (Other Refereed National Journals)

Üniversite öğrencilerinin cinsellik ve cinsel eğitim ile ilgili görüşleri

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, pp.32-37, 2008 (Other Refereed National Journals)

Okul Sağlığı Hemşireliği Geliştirme Projesi

Istanbul’da Milli Eğitim Dergisi, 2003 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Manpower in Home Care Servıce Delıvery

12nd International Home Care Congress. June 22-25, 2016 İstanbul, İstanbul, Turkey, 22 - 25 June 2016

Validity and Reliability of the Turkish Version of the Family Management Measure

12th Family Heath Nursing Conference, Improving Family Health Globally through Research, Education, and Practice, Odense, Denmark, 18 - 21 August 2015

Transteoretik Model Temelli SEBZE MEYVE DOSTU Programının Ortaokul Öğrencilerinin Sebze Meyve Tüketimine Etkisi

“1. Ulusal halk Sağlığı Kongresi” Değişen Toplumsal Yapı, Sağlık Sistemi ve Halk Sağlığı Hemşireliği, İzmir, Turkey, 17 - 20 June 2015

Assessment Of Chronic Illness Care In A Sample Of Turkish Patient With Chronic Illness

Transforming Community Health: The Nursing Impact, Edinburgh, United Kingdom, 13 - 14 March 2013

The Effectiveness Of Breast Self Examination Training And The Risks Of Breast Cancer In A Sample Of Turkish Women

Transforming Community Health: The Nursing Impact, Edinburgh, United Kingdom, 13 - 14 March 2013

Reliability and validity of the Turkish version of the Ageism Survey

The 1st International Clinical Nursing Research Congress, İzmir, Turkey, 29 May - 01 June 2012

Adolescent Psychological Symptoms And Influential Factors

1st International Congress on Nursing Education, Research Practice, Proceedings, SELANİK, Greece, 15 - 17 October 2009 identifier identifier identifier

School health nursing development

12thWorld Congress of Public Health, 27 April - 01 May 2009 identifier identifier identifier

Mental health problems in a Turkish primary care sample,

12thWorld Congress of Public Health, 27 April - 01 May 2009

School Health Nursing Development Project

12thWorld Congress of Public Health, İstanbul, Turkey, 27 April - 01 May 2009

Üniversite gençlerinin cinsellik ve cinsel eğitim ile ilgili görüşleri

5.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 19 - 22 April 2007

Genel Kadınların Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkları Meslek Hastalığı Olarak Kabul edilmeli mi

II. Ulusal İş Sağlığı Ve İşyeri Hekimliği Sempozyumu, Zonguldak, Turkey, 28 - 30 June 2001

Books & Book Chapters

Gitmek mi? Kalmak mı? Halk Sağlığı Hemşireliği Gözüyle Göç Sürecinde Etik Sorunlar

in: Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulamaları ve Etik, SELMA ÖNCEL, Editor, Türkiye Klinikleri Halk Sağlığı Hemşireliği-Özel KOnular, Ankara, pp.68-71, 2020

Sokaklarda Yitirilen Çocukluk ve Etik İhlaller

in: Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulamaları ve Etik, SELMA ÖNCEL, Editor, Türkiye Klinikleri Halk Sağlığı Hemşireliği-Özel KOnular, Ankara, pp.41-44, 2020

Ergen (Adolesan) Cinselliği

in: Okul Dönemindeki Çocukların Sağlığının Geliştirilmesi, Sebahat Gözüm, Editor, Vize Yayıncılık, Ankara, pp.387-394, 2016

Allerjiler

in: Okul Dönemindeki Çocukların Sağlığının Geliştirilmesi, Sebahat Gözüm, Editor, Vize Yayıncılık, Ankara, pp.331-333, 2016

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar

in: Okul Dönemindeki Çocukların Sağlığının Geliştirilmesi, Sebahat Gözüm, Editor, Vize Yayıncılık, Ankara, pp.389-394, 2016

Astım

in: Okul Dönemindeki Çocukların Sağlığının Geliştirilmesi, Sebahat Gözüm, Editor, Vize Yayıncılık, Ankara, pp.333-342, 2016

İlk Yardım

in: Denziciler için sağlık rehberi, Seçil Aksayan, Editor, Marajans, İstanbul, pp.165-202, 2014

Hamileliğe İlişkin Durumlar ve Gemide Doğum

in: Denizciler için Sağlık Rehberi, Seçil Aksayan, Editor, Marajans, İstanbul, pp.210-212, 2014

Denizde ölüm

in: Denizciler için Sağlık Rehberi, Seçil Aksayan, Editor, Marajans, İstanbul, pp.220-221, 2014

Hasta Bakımı ve İzlemi

in: Denizciler için Sağlık Rehberi , Seçil Aksayan, Editor, Mar ajans, İstanbul, pp.81-87, 2014

King’in Kavramsal Sistemi ve Amaca Ulaşma Kuramı

in: Hemşirelikte Kavram , Kuram ve Model Örnekleri, Ayşe Ferda Ocakçı,Şule Ecevit Alpar, Editor, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.31-37, 2013