Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hyperspectral Image Classification Based on Multilayer Perceptron Trained with Eigenvalue Decay

CANADIAN JOURNAL OF REMOTE SENSING, cilt.46, ss.253-271, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Harmonic Control Arrays Method With a Real Time Application to Periodic Position Control

IEEE TRANSACTIONS ON CONTROL SYSTEMS TECHNOLOGY, cilt.19, ss.521-530, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

C-dump converter design and its dynamic analysis in simulink environment for a switch reluctance machine

International Journal of Engineering and Advanced Technology, cilt.9, ss.5144-5148, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Tahribatsız Test Yöntemleri: Karşılaştırmalı Bir Derleme Çalışması

Marmara Fen Bilimleri Dergisi, cilt.29, ss.82-93, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Predicting the Mechanical Properties of BHA Li2O Composites Using Artificial Neural Networks

Journal of Biomaterials and Nanobiotechnology, cilt.2, no.1, ss.98-101, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Variable Speed Approach for Congestion Alleviation on Bosphorus Bridge Crossing

19. Dresden Conference of Traffic and Transportation Sciences, 01 Ocak 2012

Mikroişlemci Eğitimi için tasarlanan bir Animasyon

8th International Educational Technology Conference(IETC-2008), Eskişehir, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2008

SENSÖR DOĞRUSALLIK HATASININ YSA DONANIMI İLE GİDERİLMESİ

1. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ, 1 - 05 Eylül 2006, cilt.2

A Microntroller Based Neural Network Hardware for DC Motor Control

International Conference on Modeling and Simulation (AMSE’06), Konya, Türkiye, 28 - 30 Ağustos 2006, cilt.1, ss.185-187

A Graphical User Interface for Gray Level Co-occurence Matrix (GLCM) for Texture Analysis

International Conference on Modeling and Simulation 2006, 28 - 30 Ağustos 2006, cilt.1, ss.507-511

A Graphical User Interface for Gray Level Co occurence Matrix GLCM on Texture Analysis

International Conference on Modeling and Simulation (AMSE’06), Konya, Türkiye, 28 - 30 Ağustos 2006, cilt.1, ss.507-511

Görüntü İşleme Eğitimi İçin Bir Görsel Arayüz

1. Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2005, cilt.3, ss.766-771

Sensor Doğrusallık Hatasının YSA Donanımı ile Giderilmesi

1. Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2005, cilt.3, ss.834-841

Görüntü işleme eğitimi için görsel arayüz

1. Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2005, cilt.2, ss.766-771

Origin Destination Trip Matrix Estimation by Using Artificial Neural Networks

ACE 2004 6th International congress on advances in civil engineering, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2004

PIC Mikrodenetleyici Tabanlı Glukometre

3rd International Advanced Technologies Symposium, Ankara, Türkiye, 12 - 20 Ağustos 2003

PIC Denetimli adım motor mikroadım sürücüsü

3rd International Advanced Technologies Symposium, Ankara, Türkiye, 12 - 20 Ağustos 2003

Fuzzy Signal Controller for Critical Intersections in Istanbul

19. Dresden Conference of Traffic and Transportation Sciences, 1 - 03 Haziran 2003

Eğitim Amaçlı Tasarlanan 8051 Tabanlı İnteraktif Bir Mikrodenetleyici Deney Seti

2. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 7 - 10 Ekim 2002

Enstrumental Ölçme Eğitimi İçin Tasarlanan bir Akıllı Sayaç Ünitesi

2. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 7 - 10 Ekim 2002

TRAFFIC FLOW CONTROL IN URBAN EXPRESS WAYBY USING NEURAL NETWORK

2nd International conference on responsive manufacturing, Gaziantep, Türkiye, 26 - 28 Haziran 2002

Elektromagnetik Alanların Çevresel Etkisi

1. Çevre ve Teknoloji Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Nisan 2000, ss.333-346

Mikroişlemci Çevre Birimlerinin Uygulamalı Eğitiminde Bilgisayar Destekli Deney Seti

I. Mesleki ve Teknik Eğt. Sempozyumu, Karabük, Türkiye, 6 - 08 Nisan 1998

Gürültü Etkisi Altındaki Nesneler Üzerinde Köşe Bulma Yöntemleri ve Adımsal Önfiltreleme

5. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Türkiye, 1 - 03 Mayıs 1997, cilt.1, ss.278-283

Düzlemsel Nesne Tanımada Fourier Yönteminin İncelenmesi

Elektrik Mühendisliği 6. Ulusal Kongresi, Bursa, Türkiye, 11 - 17 Eylül 1995, ss.1068-1071