Scientific Activities

Activities in Scientific Journals

  • 2015 - 2020 Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi / Turkish Review of Communication Studies

    First Editor