General Information

Institutional Information: Faculty Of Communication, Public Relations And Publicity, Department Of Research Methods
Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

27

Project

1

Thesis Advisory

11

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals

Biography

İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden 1996 yılında mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden de 2001 yılında mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı’nda “1975-1980 Dönemi Sosyo-Kültürel Ortamında Birikim Dergisi’nin Yeri ve Önemi”başlıklı teziyle 2005 yılında yüksek lisansını tamamladı. “Kamusal Entelektüel ve Medya”başlıklı teziyle aynı anabilim dalında doktorasını tamamladı. Türkiye’de medya ve iletişim çalışmaları, bilgi ve enformasyon üretimi, entelektüeller, bilginin toplumsallaşması, medya sosyolojisi, medya okuryazarlığı konuları akademik ilgileri arasındadır. 2014-2015 yıllarında doktora sonrası araştırma sürecinde Cambridge Üniversitesi’nde çalışmalarda bulundu. Medya Okuryazarlığı kapsamında hazırlanan Medyayı Tanımak, Medyayı Kavramak ve Bilinçli Medya Kullanımı (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yay.) kitaplarının yazarıdır. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi olarak akademik çalışmalarına devam etmektedir.