Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kamu Diplomasisi Aracı Olarak Medya: TRT World Örneği

Erciyes İletişim Dergisi, vol.6, no.2, pp.1551-1576, 2019 (Other Refereed National Journals)

Bilginin Reorganizasyonu ve Üniversite Yeni Bir Arayış Üzerine Bir Çerçeve

INSAN & TOPLUM-THE JOURNAL OF HUMANITY & SOCIETY, vol.4, no.8, pp.29-56, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Medya Ahlakı Literatürü ArasındaBir Gezinti Literature Review on Media Ethics

TURKISH JOURNAL OF BUSINESS ETHICS, vol.4, no.2, pp.154-178, 2011 (Non-Refreed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de Medya ve İletişim Çalışmaları Tarihi Üzerine Bir Dönem Okuması: Bir Akademik Alanın Kurumsallaşma Arayışı (1980-1992)

Türkiye’de Medya ve İletişim Çalışmaları Çalıştayı-2: Bir Akademik Alanın Kurumsallaşma Arayışı (1980-1992), İstanbul, Turkey, 4 - 05 May 2018

İLETİŞİM BİLİMİNİNİ TÜRKİYE’DEKİ KAVRAMSAL VE KURUMSAL GELİŞİMİ

KAVRAMSAL, KURAMSAL VE KURUMSAL BOYUTLARIYLA İLETİŞİM BİLİMİÇALIŞTAYI, KOCOELİ, Turkey, 15 - 16 December 2017

Uyuşturucu ile Mücadelede Medyanın Etkin Kullanılabilirliği ve Sosyal Medya

Uyuşturucu ile Mücadele Medyanın Rolü Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 2 - 03 November 2017

Soysal Medya ve Sanal İlişkilerin Tehdidi Altında Ailede Sadakat

Aile Forumu (Diyanet İşleri Başkanlığı), Ankara, Turkey, 13 May 2014 - 14 May 2017

Medya, iletişim, Aile ve Sadakat

FARKLI DİSİPLİNLERDE AİLEDE SADAKAT ÇALIŞTAYI (İstanbul Müftülüğü), İstanbul, Turkey, 10 May 2017

”Güven Sorununun Kaynağı Olarak İletişim/İletişimsizlik”

Hz. Peygamber ve Güven Toplumu Sempozyumu (Diyanet İşleri Başkanlığı), Gaziantep, Turkey, 28 - 30 April 2017

Türkiye’de Medya ve İletişim Pratiğinin Teorik İmkanı ve Hafıza

DİJİTAL GERÇEKLİKTE HALKLA İLİŞKİLERİN EVRİMİ ÇALIŞTAYI, İstanbul, Turkey, 24 - 25 April 2017

Kavram Haritası Matbuat Tarihindeki İlk Metinler Üzerinden Medya ve İletişim Çalışmalarıyla İlişkili Kavramlar Üzerine Bir Çalışma

TÜRKİYE'DE BİR AKADEMİK ALANIN DOĞUŞU:MEDYA VE İLETİŞİM ÇÜALIŞMALARI ÇALIŞTAYI, İstanbul, Turkey, 1 - 02 April 2016

Türkiye de Medya ve İletişimin Akademileşmesi 1950 1980

Türkiye’xxde Bir Akademik Alanın Doğuşu: Medya ve İletişim Çalışmaları Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 1 - 02 April 2016, pp.63-79

Bir İmkan ve Meydan Okuma Olarak Medya ve İletişim Türkiye de Din Hizmetleri ve Dini Bilgi Alanı Özelinde Bir Değerlendirme

Medya ve Din Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi, İstanbul, Turkey, 2 - 04 April 2015, vol.1, pp.284-297

Türkiye de Medya Ahlakının Kaynakları

III. Uluslararası Ahilik Sempozyumu: İş Ahlakı, Kayseri, Turkey, 24 - 25 September 2013

Siyasal Meşruiyet Açısından Kitle ve Kitleselleşme Kavramlarının Türkiye deki İzleri

I.Ulusla Siyasal İletişim Demokrasi ve Yeni Süreçler Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 21 - 23 November 2013, vol.1, pp.65-70

Akademi ile Medyanın Etkileşimi Bilgi mi malumat mı

Kültür Araştırmaları Sempozyumu: Medya ve Kültür Karaelmas 2009, Zonguldak, Turkey, 2 - 04 July 2009

Books & Book Chapters

Dijitalleşme ve Gençlerde Kendini İfade etme: İnsansızlaştırılmış Bir İletişime Doğru

in: Türkiye’nin Gençleri-İleri Analizler, Ahmet Özdinç, Editor, TGSP Yayınları, İstanbul, pp.417-453, 2020

Özdenetim İmkanı Olarak Medya Ahlâkı

in: Temelleri ve Uygulamalarıyla İş Ahlâkı, Nihat Erdoğmuş, Ömer Torlak, Kubra Bilgin Tiryaki, Editor, İLKE, İstanbul, pp.296-325, 2018

Kamusallığın Tahakkümünden Kaçarken Kamusallaşmak: Yeni Medya, Gençlik ve Mahremiyet

in: Gençlik İletişim ve Sosyal Medya, Mehmet Emin Babacan, Ömer Miraç Yaman, Editor, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara, pp.112-135, 2016

Türkiye'de Medya ve İletişim Çalışmalarına İlişkin Bir Çerçeve ve Yeni Yönelimler

in: Sosyal Bilimlerde Yeni Eğilimler, Lütfi Sunar, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul, pp.251-287, 2015

Din Hizmetlerinin Yürütülmesinde Bir İmkan ve Meydan Okuma Olarak Medya

in: Dijitalleşen Din: Medya ve Din 2, Mete Çamdereli, Betül Önay Doğan, Nihal Kocabay Şener, Editor, Köprü Yayınları, İstanbul, pp.289-324, 2015

Medyayı Tanımak (Medya Okuryazarlığı)

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ankara, 2011

Medyayı Kavramak (Medya Okuryazarlığı)

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ankara, 2011

Bilinçli Medya Kullanımı (Medya Okuryazarlığı)

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ankara, 2011

Tarihsel ve Literal Açıdan Yerel Gazetecilik

in: Türkiye de Yerel Basın, Suat Gezgin, Editor, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, İstanbul, pp.1-27, 2007

Episodes in the Encyclopedia