Education Information

Education Information

 • 2005 - 2012 Doctorate

  Istanbul University, Communication Faculty, Journalism Department, Turkey

 • 2002 - 2005 Postgraduate

  Istanbul University, Communication Faculty, Journalism Department, Turkey

 • 1997 - 2001 Undergraduate

  Istanbul University, Communication Faculty, Turkey

Dissertations

 • 2012 Doctorate

  Kamusal entelektüel ve medya

  İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

 • 2005 Postgraduate

  1975-1980 dönemi sosyo-kültürel ortamında Birikim Dergisi'nin yeri ve önemi

  İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English