Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN MÜZE EĞİTİMİ HAKKINDAKİGÖRÜŞLERİ

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.8, sa.108, ss.318-346, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Researching Eighth Grade Students’xx Science Achievement based on 21st Century Skill Levels and Some Variables

International Online Journal of Educational Sciences (IOJES), cilt.12, sa.3, ss.256-267, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Equipment Use in Biology Teaching

Journal of Educational Issues, cilt.6, sa.1, ss.357-371, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Autism Awareness in Teacher Training Programs: Science TeachingExampleÖğretmen Yetiştirme Programlarında otizm farkındalığı fen eğitimi örneği

journal of individual differences in education, cilt.2, sa.1, ss.31-41, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Views of Preservice Primary School Teachers’ on Inclusion and Differentiated Science Experiments

Journal of Education and Learning, cilt.9, sa.3, ss.47-56, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE EFFECT OF NUTRITION AND SEXUAL HEALTH EDUCATIONON HEALTHY LIFESTYLE BEHAVIORS OF PRESERVICE TEACHER

European Journal of Alternative Education Studies, cilt.5, sa.1, ss.54-70, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of the Opinions of Science Teachers About Homework

Journal of Education and Learning, cilt.9, sa.2, ss.232-241, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE EFFECT OF MICROTEACHING PRACTICESON PRESERVICE TEACHERS’xx SENTIMENTS,ATTITUDES AND CONCERNS

European Journal of Special Education Research, cilt.5, sa.4, ss.1-15, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PRESERVICE PRIMARY SCHOOL TEACHERS’xx SENTIMENTS,ATTITUDES AND CONCERNS ABOUT INCLUSIVE EDUCATION:DIFFERENTIATED SCIENCE EXPERIMENTS

European Journal of Education Studies, cilt.6, sa.12, ss.162-180, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kaynaştırma Uygulamaları Yeterlikleri

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.51, sa.51, ss.131-154, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of Interdisciplinery Nutrition Education on Prospective Science Teachers’ Development of Healthy Life Style Behaviours

Journal of Education and Training Studies, cilt.7, ss.52-65, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Science Student Teachers’ Views and Conceptions of the Interdisciplinary Sexual Health Education

Journal of Turkish Science Education, cilt.16, ss.379-393, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM STİLLERİNE GÖRE ÖZYETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Avrasya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler” dergisi, cilt.3, ss.17-34, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARADAİR FENOMENOLOJİK BİR ÇALIŞMA

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Farklı Öğrenme Ortamlarında Gerçekleştirdikleri Okul Dışı Etkinliklere İlişkin Görüşleri

İNFORMAL ORTAMLARDA ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.3, ss.101-124, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Teori ve Uygulamada Yapılandırmacı Yaklaşım

Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, cilt.27, ss.138-158, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OTANTİK BESLENME- SAĞLIK EĞİTİMİ DERSİ VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.8, ss.85-102, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ VE İHTİYAÇLARI

The Journal of Academic Social Science, cilt.6, ss.343-365, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM METOT-TEKNİKLERİ İLE İLGİLİ ÖZ DEĞERLENDİRMELERİ VE ÖĞRETİM UYGULAMALARI

The Journal of Academic Social Science, cilt.5, ss.262-278, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prospective Elementary Science Teachers GDO Awareness

Sakarya University Journal of Education, cilt.3, ss.194-227, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hizmet İçi Eğitimin Öğretmenlerin Proje ve Proje Tabanlı Öğrenmeye İlişkin Bilgilerine ve Proje Yapma Yeterliklerine Etkisi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.11, sa.1, ss.137-158, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bireylerin Teknoloji Kullanımı Problem Çözme Yetenekleri ile İlişkili Midir

Turkish Online Journal Of Educational Technology, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Pandemic and Me: College Students’ Meaning Making of Pandemic

6 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG EDUCATION AND LEADERSHIP FOR ALL ICLEL 2020, 16 - 18 Temmuz 2020

8. Sınıf Öğrencilerinin Çevre Kavramına İlişkin AlgılarınınZihin Haritalama Tekniği İle Belirlenmesi

2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi2nd International Congress on Seeking New Perspectives in Education, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2019, ss.207-221

OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARINDA BİLİM ATÖLYELERİNİ HAZIRLARKEN ÖĞRETMENLERİNKARŞILAŞTIĞI SORUNLAR VE ATÖLYE ÖRNEKLERİ

I. Uluslararası İnformal Öğrenme KongresiThe1st International Congress on Informal Learning, 1 - 03 Kasım 2019

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Kaynaştırma UygulamalarınaDair Algılarının İncelenmesi

2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi2nd International Congress on Seeking New Perspectives in Education, 26 - 28 Ekim 2019

Örnek Olay Destekli Beslenme Eğitiminin Beslenme Ve Sağlık Okuryazarlığı İle İlişkisi

VIIth International EurasianEducational Research Congress, 19 - 22 Haziran 2019

Disiplinler Arası Beslenme Eğitiminin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının SağlığıGeliştirme Davranışlarına Etkisi

Cemil Meriç – 10. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi, Hatay, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018

Öğretmen Adaylarının Fen Öğretiminde Kaynaştırma Öğrencilerine Yönelik ÖğretimselUyarlama Örnekleri

Cemil Meriç – 10. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi, Hatay, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018

Öğretmen Yetiştirmede Otizm Farkındalığı

II.InternationalCongressonScienceandEducation, Afyon, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2018

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA DAİR FENOMENOLOJİK BİRÇALIŞMA

1. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2018

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖZÜYLE MİLLİ EĞİTİMDEKİ KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI

Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, 19 - 20 Mayıs 2017

ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, 19 - 20 Mayıs 2017

ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STİLLERİNİN GENEL BİYOLOJİ DERSİNE YANSIMASI

Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, 19 - 20 Mayıs 2017

Son Yıllarda Yapılan Fen Eğitimi Projelerinden Örnekler

VIII. Ulusal Öğretmenim Sempozyumu, Türkiye, 03 Aralık 2016

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kaynaştırmaya İlişkin Görüşleri ve İhtiyaçları

VIII. Ulusal Öğretmenim Sempozyumu Açık ve Şeffaf Milli Eğitime Doğru Okul ve Öğretmen, Türkiye, 03 Aralık 2016

Student views about authentic dietary education İ

İSER 2015World Conference on Education, 15 Haziran 2015

Teori ve Uygulamada Yapılandırmacılık

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2014

Fen Eğitiminde Otantik Cinsel Sağlık Eğitimi

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2014

Changing primary education programmes reflection in theacher training thinking interrogant searcher teacher candidates

New Trends in Education al Sciences, Kıbrıs (Kktc), 4 - 07 Şubat 2009, cilt.1, ss.2732-2733

Fen Bilgisi Öğretiminde Internet Kullanimi ve bir Web Sitesi Tasarimi

2000'li yillarda 1. Öğrenme ve Öğretme sempozyumu., 29 - 31 Mayıs 2002

Fen Bilgisi Dersi Öğretiminde Internet Kullanımı ve Bir Web Sitesi Tasarımı

Uluslar Arası Katılımlı 2000’li Yıllarda 1.Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2002

Fen Bilgisi Dersi Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalleri Hazırlanması ve Örnek Öğrenci Çalışmaları

Uluslar Arası Katılımlı 2000’li Yıllarda 1.Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2002

Kitap & Kitap Bölümleri

YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM VE FEN ÖĞRENME

FEN ÖĞRETİMİ, Öztuna Kaplan Aysun, Editör, Nobel, Ankara, ss.159-195, 2020