Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Deniz İş Kanunu Kapsamında Çalışan İşçilerin Yıllık Ücretli İzin Hakkı

Sicil İş Hukuku Dergisi, ss.114-131, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

5510 Sayılı Kanun’xxda Tanımlı Sosyal Sigorta Statüleri ve Çakışan Sigortalılık İlişkisi.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.20, ss.875-893, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kısmi Süreli İş Sözleşmesine Göre Çalışan İşçilerin 5510 Sayılı Kanun Kapsamında Sigortalılığı

T.C. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.19, ss.211-234, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşverenin İşsizlik Ödeneğinin Alınamamasından Doğan Sorumluluğu

Prof. Dr. Ali Güzel’xxe Armağan, ss.995-1014, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Engellilerin Yaşlılık Aylığı

Engelli Hakları Sempozyumu, Türkiye, 16 Mayıs 2018

Kitap & Kitap Bölümleri

İş Hukukunda Engellilik Temelinde Ayırımcılık

Engelli Hakları, Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Sağlam İpek Karaman Coşgun Özlem, Editör, Seçkin, ss.81-98, 2019