General Information

Institutional Information: Faculty Of Economics, Labor Economics And Industrial Relations, Department Of Labor Law And Social Security Law

Metrics

Publication

8

Thesis Advisory

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Biography

Mehmet Halis Karaman, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimine başlamış, 1995 yılında mezun olmuştur. 1998 yılının sonunda Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 1998-2000 yılları arasında, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans programını Prof. Dr. Ali Güzel danışmanlığında yazdığı “Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Teklik İlkesi” tezi ile başarıyla tamamlamıştır. 2008 yılında, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programı’nda, Prof. Dr. Ali Güzel danışmanlığında yazdığı “Türk İş Hukukunda Kısmi Süreli İş Sözleşmeleri” tezi ile hukuk doktoru unvanını almıştır. 2009 yılından beri doktor öğretim görevlisi olarak çalıştığı Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne 2018 yılında Doktor Öğretim Üyesi olarak atanmıştır. Aynı yıl, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir.