Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Fazi Kontrol Grafikleri İle Klasik Kontrol Grafiklerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Deneme

Journal of Research in Business, cilt.3, ss.150-173, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Operasyonel Mükemmellik İçin İsraf Simülasyonu Üzerine Ampirik Bir Çalışma

ORGANİZASYON VE YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.10, ss.64-73, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye İçin Bir Makroekonomik Belirsizlik Endeksi Önerisi

Bankacılar Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analysis and Forecast of Turkey Unemployment Rate

Global Journal of Mathematical Analysis, cilt.5, ss.11, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Operasyonel Mükemmellik Üzerine İsraflar İçin Bir Model Denemesi

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.243-257, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Comparison of Artificial Neural Network and Decision Tree for Profitability in Technology Sector

International Journal of Development Research, cilt.6, ss.8417-8421, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Comparison Of Artificial Neural Network And Decision Tree For Profitability İn Technology Sector

International Journal of Development Research, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALINDA YAPILAN YÜKSEK LİSANS / DOKTORA TEZLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Research Journal of Business and Management, cilt.1, ss.224-239, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Finansal Yatırım Araçlarında Riske Maruz DeğerUygulaması

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.29, ss.1-24, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üretim sürecinde istatistiksel proses kontrol (İPK) uygulamaları ve elektronik sektöründe bir inceleme

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, cilt.10, ss.77-87, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE’DE YÖNETİM VE ORGANİZASYON DİSİPLİNİNDE YAPILAN BİLİMSEL ÇALIŞMALARDA KULLANILAN İSTATİSTİK ANALİZ YÖNTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, cilt.10, ss.91-101, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşe Alım Sürecinde İç Kaynaklardan Yararlanma Politikasının Çalışanların Örgüte Bağlılığı Üzerindeki Etkisi

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, cilt.10, ss.11-21, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İŞE ALIM SÜRECİNDE İÇ KAYNAKLARDAN YARARLANMA POLİTİKASININ ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTE BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, cilt.10, ss.11-21, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MUHASEBE DENETİMİNDE ÖRNEKLEMETEKNİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİRİNCELEME

İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Muhasebe Denetiminde Örnekleme Tekniklerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir İnceleme

Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, cilt.32, ss.261-276, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KALİTESİZLİK MALİYETLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.26, ss.239-267, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MATEMATİK EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.31, ss.175-196, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Reklam Planlamas› ve Etkinliğinin Ölçülmesi Üzerine Bir İnceleme

TİSK Akademi, cilt.1, ss.221-252, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tekstil Sektöründe Altı Sigma (Six Sigma) Yaklaşımı

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, cilt.7, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dünya Ham Petrol Fiyatlarının Analizi ve Tahmini: Üretimle Birlikte Fiyatlarda Artmakta mı?

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, cilt.7, ss.131-142, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Deprem Oluş Sıklığının Poisson Dağılımına Uygulanabilirliği Üzerine Bir Deneme

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.6, ss.99-105, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Operasyonel Mükemmellik İçin İsraf Simulasyonu Üzerine Ampirik Bir Çalışma

Uluslararası Kamusal Yaşamda Mükemmeliyet ve Kalite, 17 Kasım 2017

Simülasyon Ve Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri Üzerine Üretim İşletmesinde Bir Deneme

ULUSLARARASI KATILIMLI 16. ÜRETİM ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2016

Exploring the Relationships Between Science and Technology Input and Output Indicators: A Comparison Between Developed, Fast Developing World and Turkey

Portland International Conference on Management of Engineering & Technology (PICMET), Kanazawa, Japonya, 27 - 31 Temmuz 2014, ss.155-163 identifier

Impact of demographic factors on employee's perception of mobbing: A case study from a logistics company

8th International Strategic Management Conference, Barcelona, İspanya, 21 - 23 Haziran 2012, cilt.58, ss.634-644 identifier

EXPLORING THE HOSPITAL INPATIENTS SATISFACTION: ANANALYSIS ON FACTORS, DEMOGRAPHICS AND PATIENT RIGHTS

7th Research/Expert Conference with International Participations, Neum, Bosna-Hersek, 1 - 04 Haziran 2011

İMKB 100 Endeksine Ait Zaman Serisinin Box Jenkins Yöntemi İle Tahmini

10. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Türkiye, 27 - 30 Mayıs 2009

İMKB 100 Endeksine Ait zaman Serisinin Box – Jenkins Yöntemiyle Tahmini

10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 27 - 30 Mayıs 2009

Müşteri İlişkileri Yönetimi: İnternet bankacılığı Üzerine Bir Uygulama

2nd International Congress On Entrepreneurship, Manaus, Brezilya, 7 - 10 Mayıs 2008

İMKB 100 Endeksine ait Zaman Serisinin Üstel Düzeltme Teknikleri ile Tahmini

IX. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 29 - 30 Mayıs 2008

Tesis Planlama ve Tekstil Uygulaması

VI. Endüstri – İşletme Mühendisliği Kurultayı, Bursa, Türkiye, 9 - 10 Kasım 2007

Süreç İyileştirme ve Tekstil Uygulaması

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 27. Ulusal Kongresi, İzmir, Türkiye, 1 - 03 Temmuz 2007

Technology Policy Design Using the Outputs of Technology Foresight: A Practice in Software Technology for Turkey

2nd International Conference the Dynamics of Science and Technology Policies, İzmir, Türkiye, 25 - 26 Mayıs 2007

Kontrol Kartları Verilerinin İstatistiksel Analizi

5nci İstatistik Günleri Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Mayıs 2007

Foresighting the Open Source Code From a Developing Country Perspective

IAMOT 2007, Miami, Amerika Birleşik Devletleri, 13 - 17 Mayıs 2007

Kontrol Kartları ve Süreç Yeterlilik Analizi Uygulamaları

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 26. Ulusal Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 18 - 21 Kasım 2006

Tekstil Sektöründe Verimlilik Artırımında İş Etüdünün Önemi

V. Endüstri – İşletme Mühendisliği Kurultayı, Zonguldak, Türkiye, 9 - 10 Aralık 2005

Simulation of Transportation Networks of Package Delivery Companies

3th International Logistics and Supply Chain Congress, 23 - 24 Kasım 2005

Kitap & Kitap Bölümleri