Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TOKSİK LİDERLİK VE ÖRGÜTE OLAN ETKİLERİ

Econder 2020 II. Uluslararası İktisat, İşletme ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kastamonu, Türkiye, 22 - 24 Temmuz 2020, ss.526-531

Kitap & Kitap Bölümleri

Les Centres d'Éducation et de Formation en Alternance à Bruxelles et ailleurs : une chance pour les jeunes issus de l'immigration ?

PRATIQUES POUR UNE ÉCOLE INCLUSIVE Agir ensemble, Altay Manço, Editör, Editions l'Harmattan , Paris, ss.211-219, 2015