Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

  • 2015 3. Örgütsel Davranış Kongresi (6-7 Kasım 2015) Gaziosmanpaşa Üniversitesi/TOKAT

    Katılımcı

    Tokat, Türkiye

  • 2015 3. Yaz Üniversitesi Etkinliği: Eğitim Stratejileri (22-26 Haziran 2015) Marmara Üniversitesi/İSTANBUL

    Katılımcı

    İstanbul, Türkiye