Education Information

Education Information

 • 2009 - 2016 Doctorate

  Marmara University, Faculty of Theology, Basic Islamic Sciences, Turkey

 • 2006 - 2009 Postgraduate

  Marmara University, Faculty of Theology, Basic Islamic Sciences, Turkey

 • 2002 - 2006 Undergraduate

  Marmara University, Faculty of Theology, İlahiyat Pr., Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  Debûsî’nin Hayatı, Eserleri ve Fıkıh Usûlündeki Yeri

  Marmara University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

 • 2009 Postgraduate

  Endülüs'te Şurut (Belgeleme) İlmi

  Marmara University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Foreign Languages

 • C1 Advanced English