Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2009 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi Dr.

    Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo,Sinema Ve Televizyon Bölümü

Verdiği Dersler

  • Lisans Yeni Medya

  • Lisans Siberkültür

  • Lisans Medyada Etnografi

  • Lisans Sosyal Medyanın Ekonomi Politiği

  • Lisans Dijital Medya ve Kültür

  • Lisans Sosyal Medyanın Temelleri