General Information

Institutional Information: Faculty Of Communication, Radio, Television And Cinema, Department Of Radio-Television

Metrics

Publication

20
UN Sustainable Development Goals

Biography

Gülşah Başlar Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Bilim Dalı’nda “Asimetrik Bilgi ve Türkiye’de Yazılı Medya Haberleri Üzerine Bir İnceleme” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamlamıştır. Başlar, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo TV Doktora Programı’nı “Yeni Medyada Kültürel Aktivizm Bağlamında Mizahın Eleştirel Kullanımı: ‘Bobiler.örg’ Üzerine Netnografik Bir İnceleme” konulu teziyle tamamlayarak 2016 yılında doktor ünvanını almıştır. 2009 yılından beri halen Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak görev yapmakta olan Başlar’ın akademik ilgi alanlarını yeni medya, dijital kültür, bilgi sosyolojisi, mizah ve kültürel çalışmalar oluşturmaktadır. 2018-2019 Bahar döneminde lisans düzeyinde New Media dersini vermiştir. 2019-2020 Güz döneminde ise lisans düzeyinde Sosyal Medyanın Ekonomi Politiği ve Sosyal Medyanın Temelleri derslerini vermektedir.