Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

NOTES ON THE FORMATION OF HILYA DESIGN: CALLIGRAPHY-ILLUMINATION INTERACTION AND NUMERAL SYMBOLISM (Hilye Tasarımının Oluşumuna İlişkin Notlar: Hat-Tezhip Etkileşimi ve Sayı Sembolizmi)

Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi KAÜSBED,Fuad Sezgin Özel Sayısı, ss.155-176, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Savaşçı Bir Sanatkârın Kaleminden Safevî Sarayındaki Müzehhib ve Nakkaşlara Dair Notlar

AKDENİZ SANAT DERGİSİ, cilt.13, ss.63-81, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

XV. yüzyıl Tezhip Sanatında Yeni bir Tarz : İstanbul Üslubu

Kültürel Mirasın Korunması ve Yaşatılması Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 24 - 25 Nisan 2018

Erken Klasik Dönem Osmanlı Bezemelerindeki Bulut Motifine Analitik Bir Yaklaşım An Analytical Approach To The Bulut Cloud Motif İn The Early Classical Period Of Ottoman Decorations

sempozyum,Türkiye Belçika İlişkileri Sempozyumu II. uluslararası Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu Bilimsel Etkinlikleri, Brüksel, Belçika, 3 - 07 Haziran 2012, ss.507-514

Osmanlı Sarayında Bir Emanet Uluğ Bey Sandığı Üzerine İkonografik Bir Değerlendirme

II. Uluslararası Orta Asya’da İslam Medeniyeti Sempozyumu, Bishkek, Kırgızistan, 12 - 15 Ekim 2012

XVI Yüzyıla Ait Bezemeli Bir Yazmanın Desen Analizi

sempozyum,Geleneksel Türk Sanatları Sempozyumu, Erzurum Atatürk Üniversitesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Tezhip Anasanat Dalı, Erzurum, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2009

Sultan II Bayezid Dönemi Tezhip Sanatına Ait Üslup Özelliklerinin Değerlendirilmesi

sempozyum,Mimarsinan Güzel Sanatlar Üniversitesi II. Bayezid Dönemi sempozyumu, 4 - 06 Haziran 2009

Kitap & Kitap Bölümleri