Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tezyînî Kitap Sanatları Konulu Türkçe Bibliyografyalar Üzerine Bir Değerlendirme

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, sa.18, ss.350-361, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı Sarayında Bir Emanet: Uluğ Bey Sandığı

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, cilt.26, sa.44, ss.49-60, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

NOTES ON THE FORMATION OF HILYA DESIGN: CALLIGRAPHY-ILLUMINATION INTERACTION AND NUMERAL SYMBOLISM (Hilye Tasarımının Oluşumuna İlişkin Notlar: Hat-Tezhip Etkileşimi ve Sayı Sembolizmi)

Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi KAÜSBED,Fuad Sezgin Özel Sayısı, sa.2, ss.155-176, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Savaşçı Bir Sanatkârın Kaleminden Safevî Sarayındaki Müzehhib ve Nakkaşlara Dair Notlar

AKDENİZ SANAT DERGİSİ, cilt.13, sa.24, ss.63-81, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Saray Nakkaşhanesi ve XV.yüzyılda Osmanlı Tezhip Sanatını Şekillendiren Üsluplar

Bakı Dövlet Universiteti İlahiyat Fakültesi Elmi Mecmuası, sa.11, ss.475-494, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tezhip ve Minyatür Sanatının Günümüze Uygulanması

Akdeniz Üniversitesi KÜSAM ve GSF.GTS. Bölümü Paneli, Türkiye, 20 Aralık 2018

XV. yüzyıl Tezhip Sanatında Yeni bir Tarz : İstanbul Üslubu

Kültürel Mirasın Korunması ve Yaşatılması Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 24 - 25 Nisan 2018

Çağdaş Bir Söylem Olarak Gelenek ve Sanat (Tezhip Sanatı bağlamında)

Çağdaş Bir Söylem Olarak Gelenek ve Sanat, Türkiye, 14 Aralık 2017

Osmanlı Tezhip Sanatında İstanbul Üslubu

All Arts İstanbul Konferansları, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Nisan 2013

Erken Klasik Dönem Osmanlı Bezemelerindeki Bulut Motifine Analitik Bir Yaklaşım An Analytical Approach To The Bulut Cloud Motif İn The Early Classical Period Of Ottoman Decorations

sempozyum,Türkiye Belçika İlişkileri Sempozyumu II. uluslararası Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu Bilimsel Etkinlikleri, Brüksel, Belçika, 3 - 07 Haziran 2012, ss.507-514

Kitap Sanatları: Osmanlı Tezhip Sanatı

Bilim Sanat Vakfı Seminer programı, İstanbul, Türkiye, 3 - 17 Kasım 2012

Osmanlı Sarayında Bir Emanet Uluğ Bey Sandığı Üzerine İkonografik Bir Değerlendirme

II. Uluslararası Orta Asya’da İslam Medeniyeti Sempozyumu, Bishkek, Kırgızistan, 12 - 15 Ekim 2012

II Bayezid Dönemi Tezhip Sanatı

SAM Yuvarlak Masa Toplantıları, İstanbul, Türkiye, 05 Nisan 2012

Sultan II Bayezid Dönemi Tezhip Sanatına Ait Üslup Özelliklerinin Değerlendirilmesi

sempozyum,Mimarsinan Güzel Sanatlar Üniversitesi II. Bayezid Dönemi sempozyumu, 4 - 06 Haziran 2009

XVI Yüzyıla Ait Bezemeli Bir Yazmanın Desen Analizi

sempozyum,Geleneksel Türk Sanatları Sempozyumu, Erzurum Atatürk Üniversitesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Tezhip Anasanat Dalı, Erzurum, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2009

Kitap & Kitap Bölümleri

Tezhip Sanatında Yenilik Arayışları: II. Bâyezid Dönemi

Hat ve Tezhip sanatı, Ali Rıza Özcan, Editör, Kültür Bakanlığı, Ankara, ss.320-341, 2012