Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Fransızca Öğreniminde Birinci Yabancı Dil İngilizce Öğrenme Stratejileri ve Motivasyonun Rolü

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, ss.319-330, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Betimleyici çeviri kuramı ışığında bir öykü incelemesi: ‘Mademoiselle Perle’ örneği

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, sa.21, ss.1005-1016, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mizahî Ögelerin Çevirisi Üzerine Bir İnceleme:Bir Noel Gecesi Örneği

Litera, cilt.30, sa.2, ss.663-682, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diplomasi Dili ve Çevirisi

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, sa.17, ss.22-39, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Düzyazıda Kültürel Ögelerin Çevirisi Üzerine Bir İnceleme: ‘Eugénie Grandet’ Örneği

International Journal of Languages’ Education and Teaching, cilt.7, ss.158-169, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Haber Dili ve Çevirisi

International Journal of Language Academy, cilt.7, ss.40-55, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Spor Dili ve Çevirisi

International Journal of Language Academy, cilt.7, ss.118-138, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Söz Sanatları ve Reklam Çevirisi Üzerine Gözlemler

International Journal of Language Academy (IJLA), cilt.6, ss.107-123, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Subtitle Translation: Cultural Components in the Translation of the Film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu?

SELCUK UNIVERSITESI EDEBIYAT FAKULTESI DERGISI-SELCUK UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF LETTERS, cilt.40, ss.73-86, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Guy de Maupassant’da Ölüm Anlayışı: “La Morte”

Dil ve Edebiyat Araştırmaları, ss.249-256, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Çeviri Eğitiminde Yazma Yetisinin Önemi

Jass Studies-The Journal of AcademicSocial Science Studies,, ss.13-21, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Study on the Importance of Learning Stylesin Foreign Language Teaching

International Journal of Languages’ Education and Teaching, cilt.6, ss.184-191, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Film Başlıklarının Çevirisi Üzerine Gözlemler

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), cilt.5, ss.77-92, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çeviride Farkındalık Geliştirmede Metin Türlerinin Önemi

International Journal of Language Academy, cilt.5, ss.78-91, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Fransız Seyyahın Gözlem ve Tespitlerinde ‘Türklerin Yaşam Tarzı’na Dair İzlenimler

International Journal of Central Asian Studies, cilt.21, ss.83-93, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çeviri Eleştirisi Açısından Çeviri Metin İnceleme Çalışması

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), cilt.4, ss.243-253, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çeviri Eğitiminde Öğrencilerin Geliştirdiği Öğrenme Stratejileri

İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi/Journal of the Human and Social Sciences Researches[itobiad],, cilt.6, ss.105-113, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çeviri Eğitiminde Okuma Anlama Becerisini Geliştirmeye Yönelik Bir Çalışma

Dil Dergisi (Nisan- Mayıs-Haziran 2014), cilt.0, ss.52-66, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gönderim Olgularının Çevirisi Üzerine Gözlemler

International Journal of Language Academy, cilt.4, ss.271-281, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Relations entre le texte et le visuel dans la traduction

International Journal of Languages’ Education and Teaching, cilt.3, ss.242-252, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çeviri Edincini Ölçmeye Yönelik Bir Çalışma

International Journal of Languages’ Education and Teaching (IJLET), ss.1133-1141, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Essai D Application De L Approche Processus Aux Textes Français Du Journal Dans L Enseıgnement De La Traduction

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.103-112, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dil Öğretiminde Kalıp Sözler ve Çevirisi

Turkish Studies, cilt.8, ss.1383-1394, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Traduction Pédagogique et Analyse des Erreurs

GERFLINT Synergies Turquie, ss.87-106, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Georges Simenon un Ormandaki Deli Adlı Romanının Göstergebilimsel Bir Çözümlemesi

Erzurum Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.159-175, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sesli Okuma Becerisini Geliştirmeye Yönelik Bir Etkinlik

Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.131-142, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Yansıma Biçim ve Sözcüklerin Yeri

Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, ss.223-243, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe ve Fransızcanın Sözdizimsel Açıdan İncelenmesi

The Journal of The Institute of The Middle East Studies, Center For International Area Studies, cilt.29, ss.262-280, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçede Soru Durumları

The Journal Of The Institute Of The Middle East Studies, Center For International Area Studies, cilt.28, ss.112-131, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yazma Öğretimi

Dil Dergisi, ss.46-60, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fransızcadaki Seslerin Oyunlarla Öğretimi

Dil Dergisi, ss.82-96, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anlambilimden Hareketle Öykü Çözümlemesi

Anadil Dergisi, ss.26-35, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Konuşma ve Sesletim Öğretimi

Dil Dergisi, ss.43-52, 2003 (Hakemsiz Dergi)

Fransızca Öğretiminde Sesletimde Güçlük Gösteren Hususlar

Dil Dergisi, ss.75-83, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ağız Çevirisi Üzerine Bir İnceleme

5.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Aralık 2019, ss.463-468

Mizahi Ögelerin Çevirisi Üzerine Bir İnceleme: ‘Le Petit Nicalas’ Örneği

5 ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Aralık 2019, ss.457-462

Bir Fransız Seyyahın Gözlem ve Tespitlerinde Türklerin Yaşam Tarzına Dair İzlenimler

Altay Toplulukları, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Temmuz 2017, ss.807-813

‘Eugénie Grandet’ Romanın Çevirisi Üzerine Bir İ̇nceleme

2nd International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES-2019), İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Haziran 2019, ss.121

Spor Dili ve Çevirisi

XIV. Ulusal Frankofoni Kongresi, İstanbul, Türkiye, 7 - 08 Mart 2019

Atasözü ve Deyimlerin Çevirisi Üzerine Gözlemler

2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2018

Reklam Dili ve Çevirisi Üzerine Gözlemler

5. Uluslararası Filoloji Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, ss.42-52

Marco Polo’nun Gözüyle XIII. Yüzyılda Moğolların Yaşam Tarzı

Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu- VII, Ulaanbaatar, Moğolistan, 6 - 10 Ağustos 2018

Basın Dili Çevirisi Üzerine Gözlemler

4.Uluslararası Dil, Kültür ve Edebiyat Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 17 - 18 Mayıs 2018

Film Başlıklarının Çevirisi Üzerine Gözlemler

ASEAD-III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Belek/Antalya, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2018

Çeviri Eğitiminde Yazma Yetisinin Önemi

4. ASOSCONGRESS-Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, Alanya/Antalya, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018

Altyazı Çevirisi: Kültürel Ögeler

13. Ulusal Frankofoni Kongresi, Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018, ss.56

Çeviri Bilinci ve Farkındalık Geliştirmede Metin Türlerinin Önemi

I. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Balıkesir/ Bandırma, 3 - 05 Kasım 2017

Çeviri Eleştirisi Açısından Çeviri Metin İnceleme Çalışması

ASEAD II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Belek/Antalya, Türkiye, 21 - 24 Ekim 2017

Çizgi Roman Çevirisi Üzerine Gözlemler

XIV. ECSBS-European Conference on Social and Behavioral Siences, Odesa, Ukrayna, 23 - 26 Ağustos 2017

XVI.yy’da Batı’nın Doğu Algısı

Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu/Altay Communities Symposıum, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Temmuz 2017, ss.33

La Traduction Audiovisuelle: Le Doublage

Uluslararası Geçmişten Günümüze Bursa’da Frankofoni Kongresi, Bursa, Türkiye, 7 - 08 Nisan 2017, ss.6

Yabancı Dil Öğretiminde Öğrenme Stillerinin Önemi

Marmara Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksek Okulu-Panel:Yabancı Dil Öğretiminde Çağdaş Öğretim Teknikleri ve Uygulamaları, İstanbul, Türkiye, 29 Aralık 2016

Haber Başlıklarının Çevirisi Üzerine Bir İnceleme

2016 Hoca Ahmet Yesevi Anısına Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2016, cilt.3, ss.150-160

Görsel İşitsel Çeviri Altyazı

XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Roma, İtalya, 1 - 04 Eylül 2016

Türkçe ve Türkçe Yoluyla Fransızcaya Geçen Sözcükler

Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 20 - 22 Temmuz 2015

Çeviri Edincini Ölçmeye Yönelik Bir Çalışma

1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015

Çeviri Eğitiminde Öğrencilerin Geliştirdiği Öğrenme Stratejileri

XI. Ulusal Frankofoni Kongresi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2015

Relations entre le texte et le visuel dans la traduction

Xème Congrès National de la Francophonie,Université d’Uludağ, Bursa, 15-17 Octobre 2014, Bursa, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2014

Fransızcada Gönderim Olgusunun Metin Bağdaşıklığı Açısından İncelenmesi

28. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye, 8 - 09 Mayıs 2014

Çeviride Süreç Yaklaşımının Yazın ve Teknik Metin Türlerine Uygulanmasına Yönelik Bir Deneme

27. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Hacettepe Üniversitesi, Kemer/Antalya, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2013

Dil Öğretiminde Kalıp Sözler

6. Uluslararası Türkçenin Eğitimi - Öğretimi Kurultayı, Niğde Üniversitesi, Niğde, Türkiye, 4 - 06 Temmuz 2013

Influence De La Traduction Sur La Perception Chez Les Apprenants Turcs Dans L Enseignement Des Langues Étrangères

IXème Congrès National de la Francophonie, Université de 19 Mayıs, Samsun, Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2013

Un Essai Destiné à l Application des Textes du Journal de l Approche Processus dans la Traduction

III. Colloque International Sur la Traduction, Université Technique de Yıldız, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2013

Çeviride İletişimsel Eşdeğerlik Sorunu

1.Uluslararası Çeviribilim ve Terimbilim Kurultayı, Kırıkkale, Türkiye, 20 - 21 Ekim 2011

Fransa da Çocuk Hakları

Uluslararası Katılımlı Çocuk İhtiyaçları Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 18 - 19 Mayıs 2012

Yabancı Dil Öğretiminde Güdülenmenin Önemi

X. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2010

Fransızcanın Öğretiminde Kültürel Öğelerin İncelenmesi

VI. Ulusal Frankofoni Kongresi, Ankara, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2010

Türkçede Yansıma Sözcük ve Biçimler

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 27 - 28 Mart 2009

Eşzamanlı Yorumlama Öğretiminde Dinleme Becerisinin Yeri

Çeviribilim, Dilbilim ve Dil Eğitimi Araştırmaları, İzmir, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2008, ss.354-361

Kitap & Kitap Bölümleri

Sözlü Çeviri

Çeviribilimden İzdüşümler, Osman Coşkun, Editör, Kesit Yayınevi, İstanbul, ss.101-125, 2020

La linguistique textuelle et la traductologie

Traduction et Linguistique-Les sciences du langage et la traductologie, Yusuf Polat, Editör, Editions l'Harmattan , Paris, ss.91-106, 2020

La linguistique textuelle et la traductologie

Traduction et linguistique. Les sciences du langage et la traductologie, Yusuf Polat, Editör, L’Harmattan, Paris, ss.91-106, 2020

Sözlü Çeviri

Çeviribilimden İzdüşümler 1, Osman Coşkun, Editör, Kesit Yayınları, İstanbul, ss.101-125, 2020

La Traduction Audiovisuelle: Le Doublage

Les Nouveaux Aspects de la Francophonie à Bursa, Ayla Gökmen, Fatma Kazanoğlu, Editör, Editions Universitaires Européennes, Beau Bassin, ss.455-480, 2018

Les Compétences du Traducteur Dans la Pédagogie de la Traduction

Academic Research in Social, Human and Administrative Sciences-II, Bülent Cercis Tanrıtanır, Sevilay Özer, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.305-315, 2018

Tercüman Eğitiminde Hukuk Alanında Uzmanlaşma Nasıl Sağlanır?

Çeviribilimin Paradigmaları IV, Halit Üründü/ Mehmet Tahir Öncü, Editör, Hiperyayın, İstanbul, ss.175-181, 2018

Türkçe Yoluyla Fransızcaya Geçen Sözcükler

ALTAY COMMUNITIES- Language and Literature Issues-, İlhan Şahin, HanWoo CHoi, Güljanat K. Ercilasun, Jack Snowden, Muhammed Bilal Çelik, Editör, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Yayını, İstanbul, ss.271-281, 2017

Audio-Visual Translation: Subtitling

Research on Communication, Christian Ruggiero, Hasan Arslan, Mehmet Ali Icbay, Editör, E-BWN, Bialystok, ss.103-110, 2017

Observations on Comic Book Translation

Research on Communication, Christian Ruggiero, Hasan Arslan, Mehmet Ali Icbay, Editör, E-BWN, Bialystok, ss.155-164, 2017

Exercices Suplémentaires I II III IV

Exercices Suplémentaires I II III IV, Yusuf Polat, Editör, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara, ss.1-100, 2008

Méthode Audio-Visuelle

Les méthodes d enseignement des langues étrangères et la méthode de TÖMER, Sebahat Alan, Editör, Engin Yayıncılık, Ankara, ss.1-10, 1996

Tr.-Fr Çeviri/ Fr.-Tr. Çeviri

Fransızca KPDS Sınavına Hazırlık Kitabı, Sebahat Alan, Editör, Engin Yayıncılık, Ankara, ss.1-10, 1993