Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Fransızca Öğreniminde Birinci Yabancı Dil İngilizce Öğrenme Stratejileri ve Motivasyonun Rolü

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, pp.319-330, 2013 (Journal Indexed in SSCI)

Articles Published in Other Journals

Betimleyici çeviri kuramı ışığında bir öykü incelemesi: ‘Mademoiselle Perle’ örneği

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no.21, pp.1005-1016, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mizahî Ögelerin Çevirisi Üzerine Bir İnceleme:Bir Noel Gecesi Örneği

Litera, vol.30, no.2, pp.663-682, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Diplomasi Dili ve Çevirisi

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no.17, pp.22-39, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Düzyazıda Kültürel Ögelerin Çevirisi Üzerine Bir İnceleme: ‘Eugénie Grandet’ Örneği

International Journal of Languages’ Education and Teaching, vol.7, pp.158-169, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Haber Dili ve Çevirisi

International Journal of Language Academy, vol.7, pp.40-55, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Spor Dili ve Çevirisi

International Journal of Language Academy, vol.7, pp.118-138, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Söz Sanatları ve Reklam Çevirisi Üzerine Gözlemler

International Journal of Language Academy (IJLA), vol.6, pp.107-123, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Subtitle Translation: Cultural Components in the Translation of the Film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu?

SELCUK UNIVERSITESI EDEBIYAT FAKULTESI DERGISI-SELCUK UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF LETTERS, vol.40, pp.73-86, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Guy de Maupassant’da Ölüm Anlayışı: “La Morte”

Dil ve Edebiyat Araştırmaları, pp.249-256, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Çeviri Eğitiminde Yazma Yetisinin Önemi

Jass Studies-The Journal of AcademicSocial Science Studies,, pp.13-21, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Study on the Importance of Learning Stylesin Foreign Language Teaching

International Journal of Languages’ Education and Teaching, vol.6, pp.184-191, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Film Başlıklarının Çevirisi Üzerine Gözlemler

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), vol.5, pp.77-92, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çeviride Farkındalık Geliştirmede Metin Türlerinin Önemi

International Journal of Language Academy, vol.5, pp.78-91, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bir Fransız Seyyahın Gözlem ve Tespitlerinde ‘Türklerin Yaşam Tarzı’na Dair İzlenimler

International Journal of Central Asian Studies, vol.21, pp.83-93, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çeviri Eleştirisi Açısından Çeviri Metin İnceleme Çalışması

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), vol.4, pp.243-253, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çeviri Eğitiminde Öğrencilerin Geliştirdiği Öğrenme Stratejileri

İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi/Journal of the Human and Social Sciences Researches[itobiad],, vol.6, pp.105-113, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çeviri Eğitiminde Okuma Anlama Becerisini Geliştirmeye Yönelik Bir Çalışma

Dil Dergisi (Nisan- Mayıs-Haziran 2014), vol.0, pp.52-66, 2016 (Other Refereed National Journals)

Gönderim Olgularının Çevirisi Üzerine Gözlemler

International Journal of Language Academy, vol.4, pp.271-281, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Relations entre le texte et le visuel dans la traduction

International Journal of Languages’ Education and Teaching, vol.3, pp.242-252, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çeviri Edincini Ölçmeye Yönelik Bir Çalışma

International Journal of Languages’ Education and Teaching (IJLET), pp.1133-1141, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Essai D Application De L Approche Processus Aux Textes Français Du Journal Dans L Enseıgnement De La Traduction

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.10, pp.103-112, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dil Öğretiminde Kalıp Sözler ve Çevirisi

Turkish Studies, vol.8, pp.1383-1394, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Traduction Pédagogique et Analyse des Erreurs

GERFLINT Synergies Turquie, pp.87-106, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Georges Simenon un Ormandaki Deli Adlı Romanının Göstergebilimsel Bir Çözümlemesi

Erzurum Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, pp.159-175, 2012 (Other Refereed National Journals)

Sesli Okuma Becerisini Geliştirmeye Yönelik Bir Etkinlik

Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, pp.131-142, 2011 (Other Refereed National Journals)

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Yansıma Biçim ve Sözcüklerin Yeri

Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, pp.223-243, 2011 (Other Refereed National Journals)

Türkçe ve Fransızcanın Sözdizimsel Açıdan İncelenmesi

The Journal of The Institute of The Middle East Studies, Center For International Area Studies, vol.29, pp.262-280, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkçede Soru Durumları

The Journal Of The Institute Of The Middle East Studies, Center For International Area Studies, vol.28, pp.112-131, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yazma Öğretimi

Dil Dergisi, pp.46-60, 2008 (Other Refereed National Journals)

Fransızcadaki Seslerin Oyunlarla Öğretimi

Dil Dergisi, pp.82-96, 2004 (Other Refereed National Journals)

Anlambilimden Hareketle Öykü Çözümlemesi

Anadil Dergisi, pp.26-35, 2004 (Other Refereed National Journals)

Konuşma ve Sesletim Öğretimi

Dil Dergisi, pp.43-52, 2003 (National Non-Refereed Journal)

Fransızca Öğretiminde Sesletimde Güçlük Gösteren Hususlar

Dil Dergisi, pp.75-83, 2003 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Marco Polo’nun Gözüyle XIII. Yüzyılda Moğolların Yaşam Tarzı

Uluslararası Orhon Yazıtları ve Türk -Moğol İlişkileri Sempozyumu, Bursa, Turkey, 6 - 07 July 2021, pp.369-383

Ağız Çevirisi Üzerine Bir İnceleme

5.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 19 - 20 December 2019, pp.463-468

Mizahi Ögelerin Çevirisi Üzerine Bir İnceleme: ‘Le Petit Nicalas’ Örneği

5 ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 19 - 20 December 2019, pp.457-462

Bir Fransız Seyyahın Gözlem ve Tespitlerinde Türklerin Yaşam Tarzına Dair İzlenimler

Altay Toplulukları, İstanbul, Turkey, 24 - 26 July 2017, pp.807-813

‘Eugénie Grandet’ Romanın Çevirisi Üzerine Bir İ̇nceleme

2nd International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES-2019), İstanbul, Turkey, 18 - 19 June 2019, pp.121

Spor Dili ve Çevirisi

XIV. Ulusal Frankofoni Kongresi, İstanbul, Turkey, 7 - 08 March 2019

Atasözü ve Deyimlerin Çevirisi Üzerine Gözlemler

2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 08 December 2018

Reklam Dili ve Çevirisi Üzerine Gözlemler

5. Uluslararası Filoloji Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.42-52

Basın Dili Çevirisi Üzerine Gözlemler

4.Uluslararası Dil, Kültür ve Edebiyat Sempozyumu, Antalya, Turkey, 17 - 18 May 2018

Film Başlıklarının Çevirisi Üzerine Gözlemler

ASEAD-III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Belek/Antalya, Turkey, 5 - 07 May 2018

Çeviri Eğitiminde Yazma Yetisinin Önemi

4. ASOSCONGRESS-Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, Alanya/Antalya, Turkey, 3 - 05 May 2018

Altyazı Çevirisi: Kültürel Ögeler

13. Ulusal Frankofoni Kongresi, Ankara, Turkey, 26 - 27 April 2018, pp.56

Çeviri Bilinci ve Farkındalık Geliştirmede Metin Türlerinin Önemi

I. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Balıkesir/ Bandırma, 3 - 05 November 2017

Çeviri Eleştirisi Açısından Çeviri Metin İnceleme Çalışması

ASEAD II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Belek/Antalya, Turkey, 21 - 24 October 2017

Çizgi Roman Çevirisi Üzerine Gözlemler

XIV. ECSBS-European Conference on Social and Behavioral Siences, Odesa, Ukraine, 23 - 26 August 2017

XVI.yy’da Batı’nın Doğu Algısı

Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu/Altay Communities Symposıum, İstanbul, Turkey, 24 - 26 July 2017, pp.33

La Traduction Audiovisuelle: Le Doublage

Uluslararası Geçmişten Günümüze Bursa’da Frankofoni Kongresi, Bursa, Turkey, 7 - 08 April 2017, pp.6

Yabancı Dil Öğretiminde Öğrenme Stillerinin Önemi

Marmara Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksek Okulu-Panel:Yabancı Dil Öğretiminde Çağdaş Öğretim Teknikleri ve Uygulamaları, İstanbul, Turkey, 29 December 2016

Haber Başlıklarının Çevirisi Üzerine Bir İnceleme

2016 Hoca Ahmet Yesevi Anısına Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 December 2016, vol.3, pp.150-160

Görsel İşitsel Çeviri Altyazı

XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Roma, Italy, 1 - 04 September 2016

Türkçe ve Türkçe Yoluyla Fransızcaya Geçen Sözcükler

Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu, Antalya, Turkey, 20 - 22 July 2015

Çeviri Edincini Ölçmeye Yönelik Bir Çalışma

1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir, Turkey, 28 - 30 May 2015

Çeviri Eğitiminde Öğrencilerin Geliştirdiği Öğrenme Stratejileri

XI. Ulusal Frankofoni Kongresi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 11 - 13 May 2015

Relations entre le texte et le visuel dans la traduction

Xème Congrès National de la Francophonie,Université d’Uludağ, Bursa, 15-17 Octobre 2014, Bursa, Turkey, 15 - 17 October 2014

Fransızcada Gönderim Olgusunun Metin Bağdaşıklığı Açısından İncelenmesi

28. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Turkey, 8 - 09 May 2014

Çeviride Süreç Yaklaşımının Yazın ve Teknik Metin Türlerine Uygulanmasına Yönelik Bir Deneme

27. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Hacettepe Üniversitesi, Kemer/Antalya, Turkey, 2 - 04 May 2013

Dil Öğretiminde Kalıp Sözler

6. Uluslararası Türkçenin Eğitimi - Öğretimi Kurultayı, Niğde Üniversitesi, Niğde, Turkey, 4 - 06 July 2013

Influence De La Traduction Sur La Perception Chez Les Apprenants Turcs Dans L Enseignement Des Langues Étrangères

IXème Congrès National de la Francophonie, Université de 19 Mayıs, Samsun, Turkey, 23 - 25 May 2013

Un Essai Destiné à l Application des Textes du Journal de l Approche Processus dans la Traduction

III. Colloque International Sur la Traduction, Université Technique de Yıldız, İstanbul, Turkey, 8 - 10 May 2013

Çeviride İletişimsel Eşdeğerlik Sorunu

1.Uluslararası Çeviribilim ve Terimbilim Kurultayı, Kırıkkale, Turkey, 20 - 21 October 2011

Fransa da Çocuk Hakları

Uluslararası Katılımlı Çocuk İhtiyaçları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 18 - 19 May 2012

Yabancı Dil Öğretiminde Güdülenmenin Önemi

X. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Ankara, Turkey, 3 - 05 November 2010

Fransızcanın Öğretiminde Kültürel Öğelerin İncelenmesi

VI. Ulusal Frankofoni Kongresi, Ankara, Turkey, 20 - 22 May 2010

Türkçede Yansıma Sözcük ve Biçimler

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 27 - 28 March 2009

Eşzamanlı Yorumlama Öğretiminde Dinleme Becerisinin Yeri

Çeviribilim, Dilbilim ve Dil Eğitimi Araştırmaları, İzmir, Turkey, 14 - 16 May 2008, pp.354-361

Books & Book Chapters

Sözlü Çeviri

in: Çeviribilimden İzdüşümler 1, Osman Coşkun, Editor, Kesit Yayınları, İstanbul, pp.101-125, 2020

La linguistique textuelle et la traductologie

in: Traduction et linguistique. Les sciences du langage et la traductologie, Yusuf Polat, Editor, L’Harmattan, Paris, pp.91-106, 2020

Les Compétences du Traducteur Dans la Pédagogie de la Traduction

in: Academic Research in Social, Human and Administrative Sciences-II, Bülent Cercis Tanrıtanır, Sevilay Özer, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.305-315, 2018

Tercüman Eğitiminde Hukuk Alanında Uzmanlaşma Nasıl Sağlanır?

in: Çeviribilimin Paradigmaları IV, Halit Üründü/ Mehmet Tahir Öncü, Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.175-181, 2018

La Traduction Audiovisuelle: Le Doublage

in: Les Nouveaux Aspects de la Francophonie à Bursa, Ayla Gökmen, Fatma Kazanoğlu, Editor, Editions Universitaires Européennes, Beau Bassin, pp.455-480, 2018

Türkçe Yoluyla Fransızcaya Geçen Sözcükler

in: ALTAY COMMUNITIES- Language and Literature Issues-, İlhan Şahin, HanWoo CHoi, Güljanat K. Ercilasun, Jack Snowden, Muhammed Bilal Çelik, Editor, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Yayını, İstanbul, pp.271-281, 2017

Observations on Comic Book Translation

in: Research on Communication, Christian Ruggiero, Hasan Arslan, Mehmet Ali Icbay, Editor, E-BWN, Bialystok, pp.155-164, 2017

Audio-Visual Translation: Subtitling

in: Research on Communication, Christian Ruggiero, Hasan Arslan, Mehmet Ali Icbay, Editor, E-BWN, Bialystok, pp.103-110, 2017

Exercices Suplémentaires I II III IV

in: Exercices Suplémentaires I II III IV, Yusuf Polat, Editor, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.1-100, 2008

Méthode Audio-Visuelle

in: Les méthodes d enseignement des langues étrangères et la méthode de TÖMER, Sebahat Alan, Editor, Engin Yayıncılık, Ankara, pp.1-10, 1996

Tr.-Fr Çeviri/ Fr.-Tr. Çeviri

in: Fransızca KPDS Sınavına Hazırlık Kitabı, Sebahat Alan, Editor, Engin Yayıncılık, Ankara, pp.1-10, 1993