Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigation of the relationship between attention skills and science process skills in children regarding external elements

İlköğretim Online (elektronik), cilt.19, sa.4, ss.2227-2236, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Developing preschool activities to support children’s cognitive skills and examining their effectiveness

Universal Journal of Educational Research, cilt.7, ss.335-348, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

48-72 aylık çocuklara yönelik Denham Duygu AnlamaTestinin geçerlik güvenirlik çalışması

Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, cilt.9, ss.1-21, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Okul Öncesi Öğretmenlerin Düşünme Stilleri ile Öğrenmeye İlişkin Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.31, ss.633-650, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

48-72 aylık çocuklara yönelik Sosyal Problem Çözme BecerileriÖlçeği’nin geliştirilmesi ve geçerlik-güvenirlik analizi

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.26, ss.641-652, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Investigation of teachers and teacher candidates opinions about assessment of preschool children

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, cilt.1, ss.139-155, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Annelerin çocuğunu kabul düzeyi ile çocukların benlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.1065-1081, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Perceptions of education faculty students on teaching methods and materials

Educational Research and Reviews, cilt.11, ss.1093-1109, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Validity and Reliability of the DeMoulin Self Concept Developmental Scale for the 36 72 Month Old Children

Journal of Education and Training Studies, cilt.4, ss.143-158, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

4 5 yaş grubu çocukların insan resim çizimlerinin yaş cinsiyet ve sosyo ekonomik durum değişkenlerine göre incelenmesi

E-Journal of New World Sciences Academy NWSA-Education Sciences, cilt.10, ss.203-211, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Okul öncesi dönemdeki çocukların bağlanma biçimleri ile sosyal yetkinlik ve duygu düzenleme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.589-598, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Investigation of number and operations skills of children attending preschool education

JOURNAL OF EDUCATIONALAND INSTRUCTIONAL STUDIESIN THE WORLD, cilt.3, ss.15-21, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Parenting styles Parents with 5 6 year old children

JOURNAL OF EDUCATIONALAND INSTRUCTIONAL STUDIESIN THE WORLD, cilt.3, ss.74-82, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Investigation of the relationshıp between social skills and self management behaviors of 5 year old children

JOURNAL OF EDUCATIONALAND INSTRUCTIONAL STUDIESIN THE WORLD, cilt.3, ss.53-62, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Bilimsel Süreç Becerileri ile Dinleme ve Dikkat Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2019, ss.225-226

60-72 Aylık Çocukların Bakış Açısı Alma Becerileri ile Sosyal Problem Çözme ve Duygu Düzenleme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim veSosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2019, ss.338-339

Okul öncesi dönemdeki çocuklarin mizaç özellikleri ile duygu düzenleme becerileri arasindaki ilişkinin incelenmesi

II. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017 Creative Commons License

The relationship between emotion understanding skills of preschoolers and their mothers’ parenting attitudes

XIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Sofija, Bulgaristan, 19 - 20 Mayıs 2017 Creative Commons License

The investigation of the relationship between attachment styles and social problem solving skills of preschool children

XIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Sofija, Bulgaristan, 19 - 20 Mayıs 2017 Creative Commons License

Annelerin sosyal davranış denetimleri ile 60-72 aylık çocukların benlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi

IIIrd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.239-245 Creative Commons License

Kaza geliyorum demez Çocuklarımızı kazalara karşı koruyup yardım edebiliyor muyuz

1.Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 14 - 15 Nisan 2016, ss.246-260 Creative Commons License

48-72 aylık çocuklara yönelik Sosyal Problem Çözme Becerileri Ölçeği nin geliştirilmesi ve geçerlik güvenirlik analizi

IIIrd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.727-728 Creative Commons License

Okulöncesi Öğretmenlerin ve öğretmeen Adaylarının Çocuğun Değeerlendirilmesine Yönelik Görüşleri

8th World Conference On Educational Sciences (WCES-2016), Madrid, İspanya, 4 - 06 Şubat 2016, ss.533-534

Okul öncesi dönemdeki çocukların bağlanma biçimleri ile sosyal yetkinlik ve duygu düzenleme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi

Uluslararası Katılımlı III. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi (Erken Müdahale), Ankara, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2015, cilt.1, ss.589-598

Is there a right to play in houses and schools according to opinions of children?

3rd International Congress on Early Childhood Education, 12 - 15 Eylül 2012

How Do We Raise Our Children Families From 12 Cities and Their 5 6 Year OldChildren

III. Uluslararası Okulöncesi Eğitim Kongresi, Adana, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2012

Aile Çocuk Yetiştirme Tarzları Ölçeğinin Psikometrik Çalışması Ulusal Okul Öncesi Eğitim Kongresi Okul Öncesi Eğitimin Bugünü ve Geleceği

Ulusal Okul Öncesi Eğitim Kongresi-Okul Öncesi Eğitimin Bugünü ve Geleceği, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Haziran 2011, ss.186-189 Creative Commons License

Ailelerin Okul Öncesi Çocukların Sosyal Davranış Denetimi Sosyal Duygusal Uyum Düzeyi ve Davranış Sorunları

Ulusal Okul Öncesi Eğitim Kongresi-Okul Öncesi Eğitimin Bugünü ve Geleceği, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Haziran 2011, ss.175-179 Creative Commons License

Aile Çocuk Yetiştirme Tarzları Ölçeğinin Psikometrik Çalışması

Ulusal Okul Öncesi Eğitim Kongresi-Okul Öncesi Eğitimin Bugünü ve Geleceği, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Haziran 2011, ss.186-189 Creative Commons License

Okulöncesi Çağdaki Çocukların Sosyal Duygusal Uyumu Davranış Sorunları ve Ailelerin Katkısı Zaferler İlköğretim Okulu Aile Destek Programı Örneği

Ulusal Okul Öncesi Eğitim Kongresi-Okul Öncesi Eğitimin Bugünü ve Geleceği, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Haziran 2011, ss.168-174 Creative Commons License

3-6 Yaş Grubu Çocukları Olan Ebevenylerin Cinsel Konusundaki Bilinçlilik Düzeyleri Karşılaştıkları Zorluklar ve Yaklaşım Biçimlerinin İncelenmesi

Avrupa Birliği Sürecinde Okul Öncesi Eğitimin Bugünü ve Geleceği Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı), Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 27 - 30 Haziran 2006, cilt.1, ss.272-295 Creative Commons License

4 6 Yaş Grubu Çocuklarda Oyuncak Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

I. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 Haziran - 03 Temmuz 2006, cilt.1, ss.455-474 Creative Commons License

Çocuk Yetiştirmede Karşılaşılan Sorunlar

I. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 Haziran - 03 Temmuz 2006, cilt.3, ss.25-33 Creative Commons License

Aile Sosyal Davranış Denetim Ölçeği

I. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 Haziran - 03 Temmuz 2004, cilt.3, ss.342-348

Çocukların Psikososyal Gelişim Becerilerine Okul Öncesi Eğitimin Katkısı Anne Baba Görüşleri

I. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Haziran 2004, cilt.1, ss.353-360 Creative Commons License

Türkiye de Okul Öncesi Eğitimin Durum Tesbiti

2000'li Yıllarda I. Ulusal Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2002

Tu rkiye de Okul Öncesi Egitimin Durum Tesbiti

2000'li Yıllarda I. Ulusal Ögrenme ve ÖgretmeSempozyumu, İstanbul, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2002

Kitap & Kitap Bölümleri

Erken çocukluk eğitiminde alternatif yaklaşımlar

Erken Çocukluk Eğitimine Giriş, Yılmaz,Elif, Editör, Eğiten Kitap, Ankara, ss.141-177, 2020 Creative Commons License

Okul Öncesi Eğitim Programının Tarihsel Gelişim süreci

Okul Öncesi Eğitimde Program Kuramdan Uygulamaya, Özbey Saide,Demiriz Serap, Editör, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.11-35, 2019 Creative Commons License

Oyun Kuramları

Erken Çocukluk Dönemimde Oyun, Hülya Gülay Ogelman, Editör, Eğiten Kitap, Ankara, ss.49-64, 2019 Creative Commons License

Gelişimin Temel Kavramları ve İlkeleri

Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim, Güven, Gülçin, Editör, Eğiten Kitap, Ankara, ss.1-17, 2019 Creative Commons License

Yaşamın İlk Yıllarında Fiziksel Gelişim

Erken Çocukluk Döneminde Gelişim, Hülya Gülay Ogelman, Editör, Eğiten Kitap, Ankara, ss.107-176, 2019 Creative Commons License

The Investigation of The Relationship Between Attachment Styles and Social Problem Solving Skillsof Preschool Children

Educational Policy and Research, Hasan Arslan, Roman Dorczak, Dragoescu Urlica Alina-Andreea, Editör, Jagiellonian University Institute of Public Affairs, Krakow, ss.499-506, 2018 Creative Commons License

The relationship between emotion understanding skills of preschoolers and their mothers’ parentingattitudes

Research on Education, Hasan Arslan, Carmen Sonia Duse, Mehmet Ali Icbay, Editör, International Association of Social Science Research, Bialystok, ss.142-150, 2017 Creative Commons License

Oyun Kuramları

Özel Eğitimde Oyun ve Müzik, Aydan Aydın, Editör, Pegem A Yayıncılık, İstanbul, ss.36-46, 2017 Creative Commons License

B. F. Skinner’ın Edimsel Koşullanma Kuramı

Öğrenme ve Öğretme Kuramdan Uygulamaya, Özgül Polat-Hande Arslan Çiftçi, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.96-140, 2017 Creative Commons License

Hindistan

Erken Çocukluk Eğitimi, Yasemin Aydoğan, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.167-174, 2017 Creative Commons License

Karşılaştırmalı Eğitim ve Eğitimde Alternatif Yaklaşımlar

Eğitim Bilimine Giriş, Ekiz, Durmuş Durukan, Haydar, Editör, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.325-376, 2016 Creative Commons License

Childrens’ Opinions about Their Right to Play at Home and at School

Contemporary Perspectives and Research on Early Childhood Education, Yasar, Mustafa; Ozgun, Ozkan and Galbraith, Jeanne, Editör, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, ss.208-222, 2014 Creative Commons License

How Do We Raise Our Children? Families and Their 5-6 Years Old Children from Twelve Province

Contemporary Perspectives and Research on Early Childhood Education, Yasar, Mustafa; Ozgun, Ozkan and Galbraith, Jeanne, Editör, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, ss.341-349, 2014 Creative Commons License

Okul Öncesi Eğitim Programında Kullanılan Yöntem ve Teknikler

Okul Öncesi Eğitimde Özel Öğretim Yöntemleri, Alisinanoğlu, Fatma, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.67-110, 2011 Creative Commons License

Erken Çocukluk Eğitimi ve Okul Öncesi Eğitim

Erken Çocukluk Eğitimi, Diken, H. İbrahim, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.2-53, 2010 Creative Commons License

Okul Öncesi Eğitim Programı

Okul Öncesi Eğitime Giriş, Uyanık Balat, Gülden, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.84-116, 2010 Creative Commons License

Erken Çocukluk Eğitimi ve Okul Öncesi Eğitim

Erken Çocukluk Eğitimi, Diken,İbrahim H., Editör, Pegem Akademi Yayınları, Ankara, ss.1-53, 2010 Creative Commons License