General Information

Biography

1989 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Meslek Yüksek Okulu Ana Okulu Öğretmenliği’ nden mezun olduktan sonra 1989–1993 yılları arasında özel okullarda öğretmen ve yönetici olarak görev yaptı. 1993–1998 yılları arasında Marmara Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Merkezi’nde öğretmen olarak çalıştı. 1994–1996 yılları arasında Lisans Tamamlama programından mezun oldu. 1998 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Eğitim Yüksek Lisans Programını “Dramanın 5–6 Yaş Çocuklarının Sosyal-Duygusal Gelişimlerine Etkisinin İncelenmesi” isimli teziyle bitirdi. 1998–2001 yılları arasında Marmara Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Merkezi’nde program sorumlusu görevini yürüttü. 2009 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Eğitim Doktora Programını “Okul Öncesi Çocuklarının İnsan ve Aile Resmi Çizimlerinin Değerlendirilmesi” isimli teziyle bitirdi. 2001–2008 yılları arasında Marmara Üniversitesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği ABD’ da araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Halen aynı anabilim dalında öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. Okul Öncesi Eğitimi alanında çeşitli bilimsel dergilerde, uluslararası ve ulusal kongrelerde yayınlanmış araştırmaları bulunmaktadır. Çeşitli Avrupa Birliği projelerinde çalışmalar yürütmektedir.

Institutional Information

Unit
Ataturk Faculty of Education
Department
Elementary Education
Program
Department of Preschool Teacher Education