Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Intracranial Subdural Hematoma after Spinal Anesthesia

International Journal Of Obstetric Anesthesia, cilt.14, ss.159-162, 2005 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Odontojenik Keratokistlerde tedavi yaklaşımı ve uzun dönem takip sonuçları

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, cilt.26, sa.2, ss.159-165, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of Integrated Pulmonary Index monitoring during sedation for Deep Brain Stimulation

Kocaeli Medical Journal, cilt.7, ss.41-46, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Acil Kadın Hastalıkları ve Doğum Ameliyatlarında Anestezi Uygulamalarımız

Van Tıp Dergisi, cilt.13, ss.56-60, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Acute Disseminated Encephalomyelitis A Case Report

MEDİFORUM, cilt.4, ss.36-38, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier identifier

Marfan Sendromlu Hastada Anestezi Yaklaşım Olgu Sunumu

Bakırköy Tıp Dergisi, cilt.1, ss.114-116, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sevoflurane vs Desflurane Haemodynamic parameters and recovery characteristics

INTERNET JOURNAL OF ANETSHESIOLOGY, cilt.9, ss.1-8, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geriatrik Hastalarda Desfluran ve Sevofluranın Hemodinami Derlenme ve Kognitif Fonksiyonlara Etkilerinin Karşılaştırılması

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, cilt.15, ss.33-36, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Spinal Kitle Rezeksiyonu sırasında Masif Kan Transfüzyonu

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, cilt.14, ss.200-202, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alt batın cerrahisinde laringeal maske ile ProSeal laringeal maske nin karşılaştırılması

TURKISH JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY AND REANIMATION, cilt.31, ss.336-340, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni inhalasyon anesteziklerinden desfluran

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, cilt.13, ss.213-215, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YÜKSEK DOZ TRAMADOL OLGU SUNUMU

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, cilt.13, ss.56-57, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Piezoelektrik Etki ile EKG’xxde Ventriküler Taşikardi Benzeri Görünüm

Marmara Üniversitesi 2. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2019

Ağız ve Çene Cerrahisinde yaşanmış Başarısız Blok Anmanezinin Anestezi Uygulamalarındaki Önemi

Marmara Üniversitesi 2. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2019

PİEZOELEKTRİK ETKİ İLE ELEKTROKARDİYOGRAFİDE VENTRİKÜLER TAŞİKARDİ BENZERİ GÖRÜNÜM

II. Marmara Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu 2019, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2019

AĞIZ VE ÇENE CERRAHİSİNDE YAŞANMIŞ BAŞARISIZ BLOK ANAMNEZİNİN ANESTEZİ UYGULAMALARINDAKİ ÖNEMİ

Marmara Üniversitesi II. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2019

Dental treatments under general anaesthesia and sedation among pediatric patients: 1 year records

24th International Association for Disability and Oral Health Congress, 31Agu-2Sep 2018,Dubai, UAE, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 31 Ağustos - 02 Eylül 2018

Anesthesia Techniques for Dental Day Case Patients with Uncommon Disease

Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 24th Internatioanal Scientific Congress, 23 - 27 Mayıs 2017

Osteoporotic Mandibular Fracture due to Hajdu-Cheney Syndrome : A Case Report

Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 24th International Scientific Congress, 23 - 27 Mayıs 2017

KOAH ve Yoğun Bakım 64 olgunun değerlendirilmesi

13. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, Türkiye, 1 - 03 Şubat 2006, cilt.4, ss.9

Yoğun bakımda trakeal tüp ve trakeotomi kanülü kaf basınçları

13. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, Türkiye, 01 Şubat 2006, cilt.4, ss.8

Pediatric Patients in Intensive Care Unit

15th International Intensive Care Symposium, 12 - 14 Mayıs 2005

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE KEMOTERAPİ UYGULAMASI

XII. ULUSAL YOĞUN BAKIM KONGRESİ, KUŞADASI, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2004

TRAVMA VE GEBELİK ANESTEZİK YAKLAŞIM OLGU SUNUMU

ARUD 2004 TRAVMA VE ANESTEZİ, ÜRGÜP, Türkiye, 2 - 04 Nisan 2004

Hipofiz Adenomlu Gebelerde Anestezik Yaklaşım

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, İzmir, Türkiye, 27 Kasım - 01 Aralık 2003, cilt.31, ss.16

ACİL KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM AMELİYATLARINDA ANESTEZİ UYGULAMALARIMIZ

TARK 2003, KUŞADASI, Türkiye, 27 Kasım - 01 Aralık 2003, cilt.31, ss.62

AKUT İNTERMİTANT PORFİRYA VE ANESTEZİ

TARK 2003, KUŞADASI, Türkiye, 27 Kasım - 01 Aralık 2003, cilt.31, ss.40

Addition of Ketamin to lidocaine for intravenous regional anestehsia

10th ESA Anniversary Meeting and 24th EAA Annual Meeting Euroanaesthesia, Nice, Fransa, 6 - 09 Nisan 2002

Yüksek Doz Tramadol Olgu sunumu

XXXIV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2000

Moklobemid İntoksikasyonu Olgu sunumu

XXXIV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2000