Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Relationships Among 3 Movement Analysis Tests in Preterm Infants

PEDIATRIC PHYSICAL THERAPY, cilt.31, ss.251-256, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Levels of empathy among undergraduate physiotherapy students: A cross-sectional study at two universities in Istanbul

PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.32, ss.85-90, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Congenital muscular torticollis: Evaluation and classification

PEDIATRIC NEUROLOGY, cilt.34, ss.41-44, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Nonspesifik Bel Ağrısında Konservatif Tedavi Yaklaşımları

Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, ss.1-14, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nöromusküler Problemli Çocuklarda Egzersiz Tedavisi

Türkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.94-100, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Riskli bebeklerde erken fizyoterapi yaklaşımları

MÜSBED, cilt.4, ss.66-69, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğumsal brakiyal pleksus felçli olgularımız tek merkezin 20 yıllık deneyimi

Türk Pediatri Arşivi-Turkish Archives Of Pediatrics, cilt.48, ss.13-16, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Can Tests Evaluating Motor Development, İdentify Atypical Development?

30th European Academy of Childhood Disability Conference, 28 - 31 Mayıs 2018, cilt.60, ss.63

SPİNA BİFİDALI ÇOCUKLARDA OTURMA DENGESİ İLE EL FONKSİYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

6. ULUSAL FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 04 Mayıs 2017 - 06 Mayıs 2018, cilt.28

Diz osteoartriti olan hastalarda fizyoterapist gözetiminde uygulanan egzersiz tedavisinin Quadriceps kas gücü ve 6 dakika yürüme testi üzerine etkisi

26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3. Fizyoterapi - Ortopedi ve Travmatoloji Ortak Sempozyumu, Türkiye, 25 - 30 Ekim 2016, cilt.50

Serebral Palsili Çocuk ve Adölesanlarla Normal Gelişim Gösteren Çocuk Ve Adölesanların 6 Dakika Yürüme Testi İle Kardiyopulmoner Parametrelerinin Karşılaştırılması

6.Prof. Dr. Hıfzı Özcan Uluslararası ''Cerebral Palsy'' ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 Şubat - 27 Ocak 2016

Avülsiyon Kırığı Olgu Sunumu

8. ULUSAL SPOR FİZYOTERAPİSTLERİ KONGREASİ, 6 - 08 Kasım 2015

Avülsyon kırığı Olgu sunumu

VIII. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi, Türkiye, 6 - 08 Kasım 2015, cilt.26

Avulsiyon Kırığı Olgu sunumu

VIII ULUSAL SPOR FİZYOTERAPİSTLERİ KONGRESİ, Türkiye, 6 - 08 Kasım 2015

Nörolojik komplikasyonu olmayan prematüre ve term bebeklerin gelişimsel pozisyonlardaki kaba motor performanslarının incelenmesi

5.Prof.Dr.Hıfzı Özcan Uluslararası " Serebral Palsy" ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 23 Kasım 2014

Segmental Gövde Kontrolünün İncelenmesi

5. Prof. Dr. Hıfzı Özcan Uluslararası ''Cerebral Palsy'' ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, 20 - 23 Kasım 2014

Kronik boyun ağrılı bireylerde akupunktur transkutanöz elektriksel sinir stimülasyonunun üst ekstremite reaksiyon zamanı üzerine etkisi Pilot Çalışma

24th National Turkish Orthopedics and Traumatology Congress- 2. Fizyoterapi- Ortopedi Ortak Sempozyumu, Belek Antalya, Türkiye, 12 Kasım 2014, cilt.48, ss.322

Kitap & Kitap Bölümleri

Motor Gelişimin Desteklenmesi

İlk Beş Yaşta Çocuk Sağlığı İzlemi, Gülbin Gökçay,Ufuk Beyazova, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri Tic. LTD.STİ, İstanbul, ss.131-137, 2017

Tortikollis'de Fizyoterapi Rehabiitasyon

Pediatrik Fizyoterapi Rehabilitasyon, Bülent Elbasan, Editör, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, ss.175-187, 2016

Konjenital Musküler Tortikolis

Yenidoğan Nörolojisi, Burak Tatlı, Meral Özmen, Editör, Nobel Tıp, İstanbul, ss.249-255, 2016

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon İçin Değerlendirme Nasıl Olmalıdır?

Nörolojik Olarak Riskli Bebek, Yüksel Yılmaz, Editör, hayykitap, İstanbul, ss.157-196, 2016

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON UYGULAMALARI

Serebral Palsi Aile Rehberi, Prof Dr Muharrem İnan, Editör, Boyut yayıncılık, İstanbul, ss.36-72, 2016

978-605-9841

Nörolojik Olarak Riskli Bebek, Yüksel Yılmaz, Editör, hayykitap, İstanbul, ss.192-196, 2016

Doğumsal Brakiyal Peksus Paralizisi

Yenidoğan Nörolojisi, Burak Tatlı, Meral Özmen, Editör, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, ss.243-248, 2016

Serebral Palside Kullanılan Fizyoterapi Yaklaşımları

Riskli Bebek İzlemi, Prof Dr İpek AKMAN, Editör, Boyut Yayıncılık ve Tic A.Ş., İstanbul, ss.138-147, 2014