Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 Çocukluk Çağında Gelişimsel Kooordinasyon Bozukluğu’na Yaklaşım

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 Riskli Bebeklerde Fizyoterapi Uygulamaları Çalıştayı

  Davetli Konuşmacı

  Lefke, Kıbrıs (Kktc)

 • 2019 Cerebral Palsy İle Yaşam Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 Nörolojik Rehabilitasyon ve Yutma Bozuklukları Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 2. Nörobilim Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 TSCV Akademi-Konumuz “Cerebral Palsy”.

  Davetli Konuşmacı

  Hatay, Türkiye

 • 2018 1.Uluslararası Erken Müdahale ve Rehabilitasyon Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Ankara, Türkiye

 • 2017 Özel Eğitimde Serebral Palsi Çalıştayı

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 Fizyoterapide Bir Konu Bir Konuk

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Aile semineri

  Davetli Konuşmacı

  Konya, Türkiye

 • 2016 6. Uluslararası Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 Bahçeşehir Üniversitesi Pediatrik Rehabilitasyon Günleri

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Aile Semineri

  Davetli Konuşmacı

  Muğla, Türkiye

 • 2015 Marmara Fizyoterapi Günleri II

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 Türkiye’deki Erken Çocukluk Re-Habilitasyon Hizmetlerinin Değerlendirilmesi Çalıştayı.

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 15. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Ankara, Türkiye

 • 2013 Bobath Terapistleri Derneği Bilgilendirme Toplantısı

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 Bobath Terapistleri Derneği Bilgilendirme Toplantısı

  Davetli Konuşmacı

  Ankara, Türkiye

 • 2013 İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü Obezite Farkındalık Eğitimi

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 4. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Denizli, Türkiye

 • 2012 Doğumsal Brakiyal Pleksus paralizisine Multidisipliner Yaklaşım

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 Yeti Yitimi ve Yaşama Katılım Konferans ve Çalıştay

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2011 İ.Ü.FTR YO Mezun ve Mensuplar Derneği Mezuniyet Sonrası Seminerleri

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2008 30. pediatri günleri ve 9. pediatri Hemşireliği Günleri

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2007 Çocuk Nörolojisi Günleri

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2002 İstanbul Üniversitesi Hasta Okulu

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 1998 II. Spastik Çocuklar Aile EğitimToplantısı

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

Ödüller

 • Kasım 2018 En iyi 2. Sözel Bildiri/ Nöromotor Gelişimi Değerlendiren İnfant Motor Profile ve Alberta Infant Motor Skala Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

  Uluslararası Iv. Bobath / Nörogelişimsel Tedavi Kongresi.

 • Şubat 2016 En İyi Sözel Bildiri/Serebral Palsi’li Çocuk ve Adölesanlarla Normal Gelişim Gösteren Çocuk ve Adölesanların 6 Dakika Yürüme Testi ile Kardiyopulmoner Parametrelerinin Karşılaştırılması

  Vı. Uluslararası 'Cerebral Palsy' Ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi

 • Kasım 2014 En İyi Sözel Bildiri/Nörolojik Komplikasyonu Olmayan Prematüre ve Term Bebeklerin Gelişimsel Pozisyonlardaki Kaba Motor Performanslarının İncelenmesi

  5. Prof. Dr. Hıfzı Özcan Uluslararası Cerebral Palsy Ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 103

h-indeksi (WOS): 5

Davetli Konuşmalar

 • Ekim 2016 Riskli Bebeklerde Değerlendirme ve Tedavi Yaklaşımları

  Seminer

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Türkiye

 • Mayıs 2016 Postoperatif Rehabilitasyon. Ameliyat Sonrası Bakım ve Tedavi

  Konferans

  Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, Türkiye