Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of late adolescent pregnancies: Is late adolescence a risk factor for preterm labor?

JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE, cilt.32, ss.851-856, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

What do expectant parents know about antenatal ultrasound screening?

Journal Of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, cilt.4, ss.1-7, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Galectin-3 as a novel biomarker in women with PCOS

ARCHIVES OF GYNECOLOGY AND OBSTETRICS, cilt.298, ss.821-825, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Cardiotrophin-1 as a new metabolic biomarker in women with PCOS

GYNECOLOGICAL ENDOCRINOLOGY, cilt.34, ss.781-783, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Location of the appendix at the third trimester of pregnancy: A new approach to old dilemma

JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY, cilt.35, ss.688-690, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Visceral Adiposity Indicators As Predictors of Metabolic Syndrome in Postmenopausal Women

Turkish Journal of Obstetrics and Gynecology, cilt.16, ss.164-168, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of Serum Cathepsin B, D, and L Concentrations in Women with Late-Onset Preeclampsia

Turkish Journal of Obstetrics and Gynecology, cilt.16, ss.91-94, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Severe methotrexate toxicity after treatment for ectopic pregnancy: A case report

TURKISH JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY, cilt.13, ss.221-223, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Polikistik Over Sendromunda Uzun Dönem Sağlık Sorunları

Van Tıp Dergisi, cilt.23, ss.301-306, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Non-Puerperal Uterin Inversion Caused by Myoma of the Uterus

GORM: Gynecology Obstetrics and Reproductive Medicine, cilt.22, ss.40-41, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Severe Groin Pain Following Transobturator Tape Procedure Necessitating Partial Removal of the Tape

GORM: Gynecology Obstetrics and Reproductive Medicine, cilt.21, ss.167-168, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gebelik ve Hipertansiyon

Turkiye Klinikleri Family Medicine - Special Topics, cilt.5, ss.60-64, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çoğul Gebelikler

Turkiye Klinikleri Family Medicine - Special Topics, cilt.5, ss.39-43, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Impact of HMG on Follicular Fluid Hormone Levels, Embryo Quality and IVF Outcome

Eastern Journal of Medicine, cilt.19, ss.22-27, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Adet Düzensizlikleri ve Disfonksiyonel Kanamalar

Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi, cilt.5, ss.26-30, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pregnancy After Renal Transplantation: Case Report

The Journal of Kartal Training and Research Hospital, cilt.24, ss.42-45, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Gestasyonel Diyabetli Hastalarda Serum Ghrelin Düzeyinin Değerlendirilmesi

17. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi-Antalya, Türkiye, 24 - 28 Nisan 2019

Postmenapozal Kadınlarda İnsülin Direncinin Değerlendirilmesinde TyG (Trigliserit-Glukoz) İndeksinin Önemi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Kadın Doğum Günleri-İstanbul, Türkiye, 1 - 02 Mart 2019

Kathepsin B’nin HELLP Sendromunda Önemi

3. Uluslararası Koru Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi-Bolu, 14 - 17 Şubat 2019

Postmenopozal Hastalarda Kardiyometabolik Açıdan TyG (Trigliserit-Glukoz) İndeksinin Önemi

İstanbul Üniversitesi 8. Kadın Doğum Günleri, Türkiye, 6 - 09 Aralık 2018

Kathepsin B/Sistatin C Oranının Preeklampside Önemi

Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği XI. Ulusal Kongresi-İstanbul, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2018

Podocalyxin A New Biomarker in Polycystic Ovary Syndrome

74th ASRM Scientific Congress-Denver, 6 - 10 Ekim 2018

Serum Irisin Levels in Patients with Polycyctic Ovary Syndrome

XIIth Turkish German Gynecologic Congress-Antalya, 27 Nisan - 01 Mayıs 2018

Polikistik Over Sendromlu Hastalarda Bel Çevresi/Boy Oranının (BBO) Yeni Bir Kardiyovasküler Risk Belirteci Olarak Önemi

Peripartum Kanamalarda Medikal ve Cerrahi Yaklaşım Kadavra ve Maket Üzerinde Eğitim Sempozyumu-Kars, Türkiye, 21 Nisan 2018

Galectin-3 As A Novel Biomarker in Women with PCOS

Gynecological Endocrinology 18th World Congress-Italy, 7 - 10 Mart 2018

Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2012 Yılı Kolposkopik Muayene Sonuçları

11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi/5. Akdeniz Ülkeleri Jinekoloji ve Obstetrik Federasyonu Kongresi-Antalya, Türkiye, 15 - 19 Mayıs 2013

Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Postpartum Histerektomilerin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesı

11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi/5. Akdeniz Ülkeleri Jinekoloji ve Obstetrik Federasyonu Kongresi-Antalya, Türkiye, 15 - 19 Mayıs 2013

Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Yapılan Endometriyal Örneklemelerin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi/5. Akdeniz Ülkeleri Jinekoloji ve Obstetrik Federasyonu Kongresi-Antalya, Türkiye, 15 - 19 Mayıs 2013

Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bir Yıllık Ektopik Gebeliklerin Retrospektif Değerlendirilmesi

11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi/5. Akdeniz Ülkeleri Jinekoloji ve Obstetrik Federasyonu Kongresi-Antalya, Türkiye, 15 - 19 Mayıs 2013

Olgu Sunumu: Gebelikte Kemik Fraktürü ile Prezente Olan Renal Hücreli Karsinom

11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi/5. Akdeniz Ülkeleri Jinekoloji ve Obstetrik Federasyonu Kongresi-Antalya, Türkiye, 15 - 19 Mayıs 2013

Kloaka Anomali Olguda Fetal MRG Bulguları

33. Ulusal Radyoloji Kongresi TÜRKRAD 2012-Antalya, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2012

IUGR Olgularında Plasental Difüzyon MRG’nin Rolü

Türk Manyetik Rezonans Derneği 17. Yıllık Toplantısı-Ankara, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2012

Üriner Anomalilerin Prenatal Tanısında Fetal MRG’nin Etkinliği

32. Ulusal Radyoloji Kongresi TÜRKRAD 2011-Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 02 Kasım 2011

Fetal MRG ile Tanı Alan Bochdalek Hernisi

32. Ulusal Radyoloji Kongresi TÜRKRAD 2011-Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 02 Kasım 2011

Plesanta İnvazyon Anomalilerinin Değerlendirilmesinde Fetal MRG ve Difüzyon MRG Bulguları

32. Ulusal Radyoloji Kongresi TÜRKRAD 2011-Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 02 Kasım 2011

Fetal Manyetik Rezonans Görüntülemede Kranial Biyometri

Türk Manyetik Rezonans Derneği 16. Yıllık Toplantısı-İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Mayıs 2011

İntrauterin Gelişme Geriliği Olan Fetuslarda Fetal Beyinde Difüzyon Manyetik Rezonans Görüntülemenin Rolü

Türk Manyetik Rezonans Derneği 16. Yıllık Toplantısı-İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Mayıs 2011

Kitap & Kitap Bölümleri

Metabolic Disturbances in Women with Polycystic Ovary Syndrome

Advances in Medicine and Biology, Berhardt Leon V., Editör, Nova Science Publishers, ss.57-90, 2019

The Role of Lipoproteins in Stages of Women’s Lives

Handbook of Lipoprotein Research, Rathbond Jakson E., Editör, Nova Science Publishers, ss.125-137, 2011

Insulin Resistance and Polycystic Ovary Syndrome

Handbook of Type I Diabetes Mellitus: Etiology, Diagnosis, and Treatment, Aucoin Leon, Prideux Tristan, Editör, Nova Science Publishers, ss.419-433, 2010