Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Lineer Modellerde İç İçe (Nested) Varyans Analizi Çözüm Yöntemi ve Bir Uygulama

Marmara Fen Bilimleri Dergisi, sa.16, ss.109-120, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Understanding the Foundations of Electromagnetic Field Theory with Computer Software

10th IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 9 - 11 Nisan 2019, ss.755-760 identifier identifier