Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1987 - 1994 Doktora

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Mühendisliği (Dr), Türkiye

 • 1982 - 1985 Yüksek Lisans

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Mühendisliği (Yl) (Tezli), Türkiye

 • 1978 - 1982 Lisans

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1994 Doktora

  İç İçe 2-Faktörlü Varyans Analizi Modellerinde Matrislerle Çözümleme ve Bir Uygulama

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Mühendisliği (Dr)

 • 1985 Yüksek Lisans

  Ana Bileşenli Faktör Analizinin Faktör Analizi ile Birlikte Kullanılması ve Bir Uygulama

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Mühendisliği (Yl) (Tezli)