Education Information

Education Information

 • 1987 - 1994 Doctorate

  Yildiz Technical University, Graduate School Of Natural And Applied Sciences, Matematik Mühendisliği (Dr), Turkey

 • 1982 - 1985 Postgraduate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Mühendisliği (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1978 - 1982 Undergraduate

  Istanbul Technical University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 1994 Doctorate

  İç İçe 2-Faktörlü Varyans Analizi Modellerinde Matrislerle Çözümleme ve Bir Uygulama

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Mühendisliği (Dr)

 • 1985 Postgraduate

  Ana Bileşenli Faktör Analizinin Faktör Analizi ile Birlikte Kullanılması ve Bir Uygulama

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Mühendisliği (Yl) (Tezli)