Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2002 - 2009 Doktora

  Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye

 • 1999 - 2002 Yüksek Lisans

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Yl) (Tezli), Türkiye

 • 1992 - 1998 Lisans

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2009 Doktora

  Yüksek öğretim kurumlarında stratejik plânlama ve Balanced Scorecard uygulamaları: Türkiye için bir model önerisi

  Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 2002 Yüksek Lisans

  Alkylphenols in carp and tench caught from lake Eymir and Kurtboğazı dam lake

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Yl) (Tezli)