Education Information

Education Information

 • 2002 - 2009 Doctorate

  Marmara University, Ataturk Faculty Of Education, Educational Sciences, Turkey

 • 1999 - 2002 Postgraduate

  Middle East Technical University, Graduate School Of Natural And Applied Sciences, Biyoloji (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1992 - 1998 Undergraduate

  Middle East Technical University, Faculty Of Education, Turkey

Dissertations

 • 2009 Doctorate

  Yüksek öğretim kurumlarında stratejik plânlama ve Balanced Scorecard uygulamaları: Türkiye için bir model önerisi

  Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 2002 Postgraduate

  Alkylphenols in carp and tench caught from lake Eymir and Kurtboğazı dam lake

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Yl) (Tezli)