Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2018 - 2019 Yüksek Lisans

  Universidad Carlos III de Madrid, Graduate School of Economics and Political Science, Economics, İspanya

 • 2016 - 2019 Yüksek Lisans

  Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Türkiye

 • 2012 - 2016 Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2019 Yüksek Lisans

  The Impact of Gender Inequality on Economic Development: A Panel Data Analysis for OECD Countries

  Universidad Carlos III de Madrid, Graduate School of Economics and Political Science, Economics

 • 2019 Yüksek Lisans

  SOSYAL KURUMSAL YAPININ MAKROEKONOMİK PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ TEMELİNDE BİR ANALİZ

  Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı

Yabancı Diller

 • C2 Yeterlilik İngilizce