Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of Cytotoxicity and Mutagenicity of Wastewater from Istanbul: Data from Hospitals and Advanced Wastewater Treatment Plant

BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY, cilt.104, sa.6, ss.852-857, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Assessment of heavy metals in agricultural soils and their source apportionment: a Turkish district survey

ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, cilt.187, sa.3, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sistein İçeren Yeni Bir Adsorban Sentezi ve Sulu Ortamdan Pb(II) ve Hg(II) İyonlarının Giderimi

Marmara Fen Bilimleri Dergisi, cilt.30, sa.3, ss.195-200, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İyon Seçimli Modifiye Adsorbanlarla Sulardan Ağır Metal Giderimi

I. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Aralık 2017, ss.959-966

A New Cystein Modified Silica Microparticules as a Sorbent for Lead and Silver Ions

International Conference on Engineering and Natural Science, Saraybosna, Bosna-Hersek, 24 - 28 Mayıs 2016

Fosfojips Yan Ürününün Radyoaktif Kirlenme Yönünden Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi

7. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2015), Gaziantep, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2015