Fosfojips Yan Ürününün Radyoaktif Kirlenme Yönünden Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi


DARTAN G. , TORÖZ İ.

7. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2015), Gaziantep, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2015

  • Basıldığı Ülke: Türkiye