Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Sistein İçeren Yeni Bir Adsorban Sentezi ve Sulu Ortamdan Pb(II) ve Hg(II) İyonlarının Giderimi

Marmara Fen Bilimleri Dergisi, vol.30, no.3, pp.195-200, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İyon Seçimli Modifiye Adsorbanlarla Sulardan Ağır Metal Giderimi

I. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017, pp.959-966

A New Cystein Modified Silica Microparticules as a Sorbent for Lead and Silver Ions

International Conference on Engineering and Natural Science, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 24 - 28 May 2016

Fosfojips Yan Ürününün Radyoaktif Kirlenme Yönünden Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi

7. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2015), Gaziantep, Turkey, 14 - 17 October 2015