Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İfa Güçsüzlüğüne Genel Bakış ve Onun Kira Sözleşmesindeki Görünümü

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.26, ss.219-237, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eşya Hukukuna Hakim İlkelerden Aleniyet İlkesi

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Manevi Zararın Belirlenmesi ve Manevi Tazminatın Hesaplanması Türk Hukukuna Manevi Zararın İki Aşamalı Olarak Belirlenmesine İlişkin Bir Model Önerisi

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.22, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması Teorisi

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İsviçre Hukukunda Elektronik Tapu Sicil Sistemi ve Bunun Uygulanması / Electronic Land Registry System of Switzerland Law and Its Implementation

Uluslararası Eşya Hukuku Sempozyumu / The International Symposium on Property Law, İzmir, Türkiye, 15 - 16 Kasım 2019

Ölüm ve Bedensel Zarar Halinde İki Aşamalı Metot İle Manevi Zararın Belirlenmesi

Yargıtay Kararları Işığında Güncel Medeni Hukuk Problemleri Sempozyumu, Türkiye, 8 - 09 Kasım 2018

Yargıtay’ın Zilyetliğin Korunmasına İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi

Yargıtay Uygulaması Çerçevesinde Borçlar Hukuku ve Eşya Hukukundaki Güncel Gelişmeler, İstanbul, Türkiye, 02 Kasım 2018

Taşınmaz Hukukuna Hakim Olan Tipiklik İlkesine Yeni Bir Bakış

Taşınmaz Hukukuna İlişkin Sorunlar Sempozyumu, Türkiye, 02 Nisan 2018

Sorumluluk Hukukunun Dayandığı İlkeler ve Çeşitleri

Türkiye Kırgızistan Hukuk Haftası Etkinlik Programı, Türkiye, 24 - 28 Mart 2018

Özel Hukuk Metodolojisi Üzerine Notlar

Özel Hukuk Metodolojisi Üzerine Notlar, Türkiye, 16 Mart 2018

Prof.Dr. O. Gökhan Antalya ile Söyleşi: Türk Medeni Kanunu nun Başlangıç Hükümlerinin Sistematiği ve Önemi

Prof.Dr. O. Gökhan Antalya ile Söyleşi: Türk Medeni Kanunu nun Başlangıç Hükümlerinin Sistematiği ve Önemi, Türkiye, 06 Aralık 2017

Oturum Başkanı

Tıbbi Sorumluluk Sempozyumu, Türkiye, 15 Kasım 2017

Taşınır Rehni Sicili

Noterler Günü, 4 - 07 Mayıs 2017

İçerik Denetimine İlişkin TBK m 25 Hükmünün Tamamlanması

İzmir Barosu Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel İşlem Şartları Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 17 - 18 Nisan 2016

Mukayeseli Hukukla Karşılaştırmalı Olarak Türk Hukukunda Manevi Tazminatın Belirlenmesi

Medeni Kanun'un ve Borçlar Kanunu'nun 90. Yılı Uluslararası Sempozyumu, 17 - 20 Şubat 2016

TMK ve TBK da yasal gelişmeler

Yasal Gelişmeler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Aralık 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Elektronik Tapu Sicili

Seçkin Yayıncılık, İstanbul, 2019

Hukuk Teorisi

Seçkin Yayıncılık, İstanbul, 2019

Eşya Hukuku Cilt: IV / 1

Seçkin Yayıncılık, İstanbul, 2019

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt 2

Legal Yayıncılık, İstanbul, 2015

Medeni Hukuka Giriş

Legal Yayıncılık, İstanbul, 2015