1952 Tarihli Roma Konvansiyonu ile 2009 Tarihli Genel Tehlike Konvansiyonu’nun Sorumluluk Hukuku Açısından Karşılaştırılması


Creative Commons License

Görgeç B. , Antalya O. G.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.26, sa.1, ss.204-218, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 26 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.204-218

Özet

Hava aracının yeryüzünde neden olduğu zararların nasıl karşılanması gerektiği hususu, hava araçlarının yaygın olarak kullanılmaya başlanmasından beri gündemde olan bir konudur. Bu konuda her devletin iç hukukunda düzenlenme bulunmakla birlikte uluslararası düzlemde ortak bir düzenleme sağlama isteği de mevcuttur. Günümüze kadar olan gelişmeler dikkate alındığında uluslararası boyutta çoğunluk açısından kabul görmüş uluslararası bir metnin varlığından bahsetmek mümkün değildir. Çalışmamızda, bu alanda ortaya çıkan son Konvansiyon metni ile 1952 tarihli Roma Konvansiyonu hükümleri sorumluluk hukuku açısından karşılaştırılacaktır.

The issue of how the damage caused by an aircraft on the ground should be handled is remains on the agenda since aircraft usage is getting common. Even each state has its own regulations, having an international regulation desire stil exists. Considering all the developments, it cannot be said that there is an international convention accepted worldwide. In this study the latest Convention on ground damage and Rome Convention 1952 will be compared in terms of liability law.