Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zekâ Özelliklerinin Sosyal Kaygı Düzeyini Tahminine Yönelik Bir Çalışma

Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, cilt.10, sa.57, ss.201-228, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Maternal Spiritual Coping Scale: Development and Validation

SPIRITUAL PSYCHOLOGY AND COUNSELING, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Most Common Cases and Counseling Approaches in School Counseling –An Istanbul Sample-

Global Journal of Counseling and Guidance in Schools:Current Perspectives, cilt.6, sa.3, ss.53-60, 2017 (Hakemsiz Dergi)

The most common cases and counseling approaches in schoolcounseling

Global Journal of Counseling and Guidance in Schools:Current Perspectives, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Intercultural Education and Incoming-Outcoming of Erasmus Student Study Exchange: Marmara Universıty Students

International Journal for 21st Century Education, cilt.1, sa.1, ss.21-33, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Scapegoating Among Mothers of Children with Problematic Behavior

4th Academic International Conference on Social Sciences and Humanities, London, İngiltere, 7 - 09 Aralık 2017, ss.95

Akademisyenlerin Aldatma Eğiliminin Yordayıcısı Olarak Evliliklerinde Algıladıkları Mutluluk Düzeyi

7th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2016

The Most Common Cases and Counseling Approaches in School Counseling An Istanbul Sample

7. World Conference on Psychology, Counseling and Guidance, 28 - 30 Nisan 2016

Emotion regulation strategies for Twins Mothers

International Conference on Arts, Social Sciences, Business and Education, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 18 - 19 Ocak 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumunun Anne- Babadan Algılanan Psikolojik Kontrol ve Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Değişkenleri Açısından İncelenmesi

Eğitim, Gençlik ve Gelecek, Nevide Akpınar Dellal,Özgür Yıldız, Editör, Lambert Academic Publishing, Düsseldorf, ss.304-316, 2018

Kişisel Rehberlik

Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Halil Ekşi,Müge Yüksel, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.129-144, 2018

Gender stereotypical toy preferences in children 3-5

Early childhood education from an intercultural and bilingual perspective, Huertas-Abril Cristina A., Gómez-Parra María Elena, Editör, IGI Global, ss.243-259, 2018

Early Childhood Education From an Intercultural and Bilingual Perspective

Early Childhood Education From an Intercultural and Bilingual Perspective, Elena Gomez Parra, Cristina A. Huertas Abril, Editör, IGI GLOBAL, ss.249-266, 2018

Anlatı Araştırması Desenleri

Eğitim araştırmaları: Nicel ve nitel araştırmanın planlanması yürütülmesi ve değerlendirilmes, Halil Ekşi, Editör, edam yayıncılık, İstanbul, ss.653-672, 2017

Eylem Araştırması Desenleri

Eğitim araştırmaları: Nicel ve nitel araştırmanın planlanması yürütülmesi ve değerlendirilmesi, Halil Ekşi, Editör, Edam Yayıncılık, İstanbul, ss.755-790, 2017

Gelişimin İlk Dört Aşaması: Kendinizi Hangi Düşünce Seviyesine Yerleştirirdiniz?

Kritik düşünce: Yaşamınızın ve öğrenmenizin sorumluluğunu üstlenmek için araçlar, Ayşe Esra Aslan,Gamze Sart, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.27-43, 2013

Kendini Anlama

Kritik düşünce: Yaşamınızın ve öğrenmenizin sorumluluğunu üstlenmek için araçlar, Ayşe Esra Aslan,Gamze Sart, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.45-55, 2013

Kritik düşünce: Yaşamınızın ve öğrenmenizin sorumluluğunu üstlenmek için araçlar

Kritik Düşünce, Aslan Ayşe Esra, Sart Gamze, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, ss.45-55, 2013

Gelişimin İlk Dört Aşaması: Kendinizi Hangi Düşünce Seviyesine Yerleştirirdiniz? / Kendini Anlama

Kritik Düşünce, Aslan Ayşe Esra, Sart Gamze, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, ss.27-43, 2013