Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The tongue flap for large palatal fistulas, a success or a failure? Our 15-year experience

JOURNAL OF PLASTIC SURGERY AND HAND SURGERY, cilt.54, ss.151-155, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Comparison of Pierre Robin Sequence and Non-Syndromic Cleft Palate: Our Single-Center, 18-Year Experience

Journal Of Craniofacial Surgery, cilt.3, no.7, ss.5-10, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Response to Dr. Al-Ani's letter: Klippel-Feil Syndrome associated with Pierre Robin Sequence and mandibular duplication

JOURNAL OF PLASTIC RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY, cilt.69, ss.1156-1157, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Acute Liver Failure and Hepatic Encephalopathy After Cleft Palate Repair

CLEFT PALATE-CRANIOFACIAL JOURNAL, cilt.52, ss.629-631, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Duplication of the mandible in Klippel-Feil syndrome

JOURNAL OF PLASTIC RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY, cilt.66, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Late Referred Orbital Cyst With Anophthalmos

JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, cilt.23, ss.1229-1230, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A new instrument for achieving a natural nasofrontal angle

Journal Of Plastic Reconstructive And Aesthetic Surgery, cilt.62, ss.617-619, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Analysis of Flow Changes to the Foot after Sacrifice of One of the Major Arteries

JOURNAL OF RECONSTRUCTIVE MICROSURGERY, cilt.25, ss.35-38, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Patients' perspectives on the ocular symptoms of facial paralysis after gold weight implantation

JOURNAL OF PLASTIC RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY, cilt.61, ss.1065-1068, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Management of palatal fistulas and a simple surgical algorithm proposal

MARMARA MEDICAL JOURNAL, cilt.33, ss.17-22, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Primary Cutaneous Adenoid Cystic Carcinoma

Turkiye Klinikleri Journal of Case Reports, cilt.28, ss.160-164, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fat graft survival inside pocket for silicone implant

MARMARA MEDICAL JOURNAL, cilt.33, ss.42-47, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

instilasyonlu negatif basınçlı yara tedavisi olgu derlemesi

Türkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Distraction Chondroneogenesis On Rabitt’s Ear Cartilage

MARMARA MEDICAL JOURNAL, cilt.26, ss.136-141, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Karbondioksit terapisinin Sıçanda Yara İyileşmesine Etkisi

Turkish Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, cilt.16, ss.89-92, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karbondioksit terapisinin sıçanda yara iyileşmesine etkisi

Türk plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi dergisi, cilt.16, ss.89-92, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Trikoblastom Nadir Görülen Benign Bir Tümör

Türk plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi dergisi, cilt.16, ss.33-35, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yüz felcinde üst göz kapağı girişimi olarak altın ağırlık uygulaması

Türkiye Klinikleri Journal of Opthalmology, cilt.17, ss.27-33, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Pediatrik Olgularda Dudak Yarığı Burnu Revizyonunda Sınırlar

Prof. Dr.Arman Çağdaş Kış Sempozyumu 2020 Burun hakkında Herşey’xx, Türkiye, 27 Şubat - 01 Mart 2020

DKIS nedeni ile cerrahi tedavi olan hasta

S.B. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi – SENATURK Ortak Programı 81. MAYMET Buluşması “DERİ KORUYUCU MASTEKTOMİ” ATÖLYESİ, İstanbul, Türkiye, 23 Kasım 2019

Geniş Damak Fistüllerinin Cerrahi Tedavisi

6th International Cleft lip Palate Association Congress, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Kasım 2019

Geniş damak fistüllerinin cerrahi tedavisi

6. Dudak Damak yarıkları Derneği uluslararası kongresi, 14 - 17 Kasım 2019

Frontonazal displazide interdisipliner yaklaşım: vaka raporu

6. Dudak damak yarıkları derneği uluslararası kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Kasım 2019

Vomer Flebi ile onarımın konuşmaya etkisi

TPRECD 40. Ulusal Kurultayı, Samsun, Türkiye, 26 - 30 Ekim 2019

Yara İyileşmesini Geciktiren Faktörler

Koç Üniversitesi Pratik Uygulamalarla Yaraya Yakalım ve Yönetim Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Eylül 2019

Plastik Cerrahide Hukuki Sorunlar

XII. Plastik Cerrahi Asistan Okulu, Antalya, Türkiye, 20 - 25 Nisan 2019

Cleft nose repair in secondary cases

1st Azerbaijan Society of Oral and Maxillofacial Surgeons (AzSOMS) Congress, Baku, Azerbaycan, 14 - 16 Mart 2019

MAXİLLARY DİSTRACTİON İN CLEFT LİP PALATE PATİENTS

AZERBAİJAN SOCİETY OF ORAL AD MAXİLLOFACİAL SURGENS 1ST İNTERNATİONAL SCİENTİFİC CONGRESS, 14 - 16 Mart 2019

THE LATE RESTORATİON OF POST TRAUMATİC OCCLUSİON

AZARBAİJAN SOCİETY OF ORAL AND MAXİLLOFACİAL SURGENS 1ST İNTERNATİONAL SCİENTİFİC CONGRESS, 14 - 16 Mart 2019

Closed hinoplasty in severely deviated noses

1st Azerbaijan Society of Oral and Maxillofacial Surgeons (AzSOMS) Congress, Baku, Azerbaycan, 14 - 16 Mart 2019

Maxillary distraction in clef lip and palate patients

1st Azerbaijan Society of Oral and Maxillofacial Surgeons (AzSOMS) Congress, Baku, Azerbaycan, 14 - 16 Mart 2019

The Late Restoration of post traumatic occlussion

1st Azerbaijan Society of Oral and Maxillofacial Surgeons (AzSOMS) Congress, Baku, Azerbaycan, 14 - 16 Mart 2019

CLEFT NOSE REPAİR İN SECONDERY CASES

AZERBAİJAN SOCİETY OF ORAL AND MAXİLLOFACİAL SURGEONS 1ST İNTERNATİONAL SCİENTİFİC CONGRESS, 14 - 16 Mart 2019

Plastik Cerrahlar İçin Bilirkişilik Rehberliği

TPRECD Kış Sempozyumu 2019, Türkiye, 28 Şubat - 03 Mart 2019

İnstilasyonlu Negatif basınçlı tedavi için klavuzlar ne diyor?

Yara Bakımında Klinik Pratikler ve Güncel Yaklaşımlar, Türkiye, 22 Kasım 2018

Dudak Damak Yarıklı hastalarda ortognatik cerrahide farklı yaklaşımlar

Dudak Damak Yarıkları Derneği 5. Uluslararası Kongresi, Baku, Azerbaycan, 27 - 28 Ekim 2018

Tabip odasına yansıyan Plastik cerrahiyi ilgilendiren malpraktis iddialarının medikolegal açıdan değerlendirilmesi

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 40. Ulusal Kurultayı, Türkiye, 17 - 21 Ekim 2018

Pediatrik Maksillofasyal Onarımda Serbest Fibula Flebi Kullanımı

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi derneği 40. Ulusal Kurultayı, Türkiye, 17 - 21 Ekim 2018

Pediatrik Maksillofasial Onarımda Serbest Fibula Flebi Kullanımı

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 40. Ulusal Kurultay, Türkiye, 17 - 21 Ekim 2018

Saç-İplik turnike sendromu: Olgu sunumu

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi derneği 40. Ulusal Kurultayı, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Ekim 2018

Dudak Damak Yarıklı Hastalarda Komplikasyon Yönetimi

KKTPRECD 14. ulusal kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 6 - 09 Eylül 2018

Sternal Osteomyelit tedavi ve onarımında komplikasyonlar

KKTPRECD 14. ulusal kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 6 - 09 Eylül 2018

Sternal Osteomyelitte cerrahi hazırlık ve rekonstrüksiyon

Sağlık Bilimleri üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Yara Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 9 - 10 Mart 2018

Deneysel Yara Modelleri

12. Ulusal Yara Onarım Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Aralık 2017

Dudak Damak Yarığı Hastalarında rinoplasti: Klinik Deneyimlerimiz

39. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017

Dudak Damak Yarıklı Hastalarda Burun Deformitesinin Tanımlanması ve Tedavi Algoritması

4. Uluslararası Dudak Dmak Yarıkları Derneği Kongresi, İzmir, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017

Komplike Vakalarda Tedavi Yaklaşımı ve Algoritma

4. Uluslararası Dudak Dmak Yarıkları Derneği Kongresi, İzmir, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017

Pierre Robin Sekansı

6. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Çalışma Günleri Dudak Damak Yarıklarında Tedavi Yaklaşımları Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 09 Haziran 2017

Dudak Damak Yarıklı hastalarda Ortognatik Cerrahi

6. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Çalışma Günleri Dudak Damak Yarıklarında Tedavi Yaklaşımları Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 09 Haziran 2017

Alveol Klefti Onarımı

6. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Çalışma Günleri Dudak Damak Yarıklarında Tedavi Yaklaşımları Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 09 Haziran 2017

Damak Fistülleri ve Tedavi Yaklaşımları

6. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Çalışma Günleri Dudak Damak Yarıklarında Tedavi Yaklaşımları Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 09 Haziran 2017

İleri Derece Septum Deviasyonlarının Kapalı Rinoplasti ile Düzeltilmesi

21. Estetik Plastik Cerrahi Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Ocak 2017

Negatif basınçlı yara tedavisinde yenilikler

11. ulusal yara kongresi, Türkiye, 15 - 18 Aralık 2016

Alveol klefti onarımında klinik deneyimimiz Başardıklarımız başaramadıklarımız

3. Uluslararası Dudak Damak Yarıkları Derneği Kongresi, 1 - 04 Aralık 2016

Meme Onarımı Uygulanan HastalardaBreast Q İle Hayat KalitesiDeğerlendirilmesi

Türk Plastik Rekonstrüktif Estetik Cerrahi Derneği 38. Uusal Kurultayı, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2016

Meme Kanserinde Rekonstrüktif Girişimler hasta seçimi bilgilendirme cerrahi tipleri

Meme kanserinde multidisipliner yaklaşımlar sempozyumu, Türkiye, 26 Ekim 2016

Chondroid syringoma report of eight cases and rewiev of the literature

28th Congress of European Society of Patology, 18 - 21 Mayıs 2016

Kapalı Rinoplasti ile Başlamak

20. Estetik Plastik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 9 - 10 Ocak 2016

Mandibula kırıklarına konservatif yaklaşım

37. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi derneği, Ankara, Türkiye, 26 - 28 Kasım 2015

Geç Primer onarım

Dudak Damak yarıkları Derneği 2. Uluslararası Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 29 Kasım 2015

Surgical Management of Palatal Fistulas Retrospective Analysis of 44 Patients

9th Balkan Association of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery Congress, SELANİK, Yunanistan, 17 - 20 Eylül 2015

Yüz yarığı olan bebeğin preoperatif ortopedik tedavisi olgu sunumu

1. Uluslararası Dudak Damak Yarıkları Derneği Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2014

Mandibula Hipoplazili olgularda damak yarığı sonuçları

1. Uluslararası Dudak Damak Yarıkları Derneği Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2014

Bilateral Dudak Damak Yarıklı hastada asimetrik maksiller distraksiyon

1. Uluslararası Dudak Damak Yarıkları Derneği Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2014

Parotis bezinde Kimura Hastalığı

36. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 31 Ekim - 02 Kasım 2014

Mandibulada kitle Gorham Sendromu

36. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2014

Dudak damak yarıklı hastalarda ortognatik cerrahi

36. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2014

Cama bağlı fleksör zon 5 yaralanmalarının analii

36. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2014

Cama Bağlı Fleksör Zone 5 Yaralanmaların Analizi

36. Türk Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kurultayı, İstanbul, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2014

Skalpte kemik ve dura invazyonu gösteren trikilemmal kist

36. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2014

Sternal yarık onarımında bilateral pektoralis major kas flebi kullanımı

36. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2014

Serbest doku transferinde revizyon anastomozunun sonuçları

6. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2014

Dil flebi deneyimlerimiz 23 hastanın retrospektif analizi

35. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi derneği, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Aralık 2013

Damak fistülü onarımlarında cerrahi yöntemin seçimi ve klinik deneyimlerimiz

35.Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kurultayı, İstanbul, Türkiye, 28 - 31 Ekim 2013

Türkçe Breast Q hasta memnuniyet anketi ve meme küçültme deneyimimize yansıması

35.Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kurultayı, İstanbul, Türkiye, 28 - 31 Ekim 2013

Lefort II ve III fraktürlü hastalarda red 2 distraksiyon ile geç dönemde redüksiyon

35.Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kurultayı, İstanbul, Türkiye, 28 - 31 Ekim 2013

Dil flebi deneyimlerimiz 23 vakanın retrospektif analizi

35. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Ekim 2013

Dudak yarığı onarımında bir modifikasyon Genişletilmiş L flebi

34. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 04 Kasım 2012

Göğüs Duvarı Rekonstrüksiyonunda Serbest Fleplerin Yeri

34.Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kurultayı, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 04 Kasım 2012

Double opposing sarmal flep ile meme ucunun yeniden onarımı

34. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 04 Kasım 2012

Elde intirinsik kas atrofisi gelişen hastalarda yağ enjeksiyonu

34. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 04 Kasım 2012

Tek Taraflı dudak yarığı hastalarında primer burun şekillendirilmesi

33. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 04 Kasım 2012

Model Destekli Çene Yüz Cerrahisi

34.Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kurultayı, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 04 Kasım 2012

To be a medical expert in Turkey

22. Uluslararası Adli Tıp Kongresi, 5 - 08 Temmuz 2012

Doğumsal burun deformiteleri

33. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, İzmir, Türkiye, 14 - 18 Ekim 2011

Mandibula hipoplazili olgularda damak yarığı sonuçları

31. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Adana, Türkiye, 17 - 21 Ekim 2009

Tümesan anestezi altında karpal tünel serbestleştirilmesi

31. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Adana, Türkiye, 17 - 21 Ekim 2009

Trikoblastom Nadir görülen benign bir olgu

29. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 17 - 20 Eylül 2007, cilt.16, ss.33-335

Karbondioksit terapisinin sıçanda yara iyileşmesine etkisi

29. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 17 - 20 Eylül 2007, cilt.16, ss.89-92

Kitap & Kitap Bölümleri

Dudak Kanserlerinde Onarım

Baş ve Boyun Kanserlerinde Onarım Cerrahisi, Özhan Çelebiler, Editör, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, ss.12-19, 2020

Estetik Rinoplastide Hasta Analizi ve Planlama

Her Yönü İle Nazoplasti, İbrahim Vargel, Editör, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, ss.7-12, 2019