Fanconi anemili bir hastada medial sural arter perforatör flebi ile ağız tabanı rekonstrüksiyonu


SAÇAK B. , TUNCER F. B. , DURMUŞ KOCAASLAN F. N. , Binnetoğlu A., ÇELEBİLER Ö. B.

37. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kurultayı, Türkiye, 4 - 07 Kasım 2015

  • Yayın Türü: Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye