Duyurular & Dokümanlar

Alternative Media and Participation
Rapor
1.01.2014
“Sandviç” Neslinin Kadınları ve Çoklu Roller: Göçmen Kadınlar Örnek Olay Çalışması
Diğer
1.01.2010

Bu makale “sandviç nesli” diye adlandırılan literatürü gözden geçirir, ilgili teorileri ve araştırmayı kapsar. Çalışmada, Amerika Birleşik Devletleri’ nde yaşayan göçmen ailelerinden oluşan orta erişkin dönemdeki belli bir grup içindeki eşitsizlik ve rol sorumluluğu konuları incelenmiştir. Yaşlı ebeveynlerin bakımıyla ilgili kardeşler arasındaki iş bölümünde eşitsizlikler ortaya çıktığında çatışmalar yaşanabilmektedir. Çalışmada, birinci nesil göçmenlerin anneleriyle olan ilişkilerini anlayabilmek için kalitatif gözlemler kullanılmıştır. Kardeşler arasındaki iş bölümü araştırmanın birinci ve öncelikli odak noktası olmuştur. Çalışma kardeşler arasında ebeveynlerin bakım sorumluluklarının konuşulduğu beş ufak odak görüşme grubunun katılımcıları üzerine oturmaktadır. Bulgular kültürel değişmelere ve içinde bulunulan kültürün davranış biçimlerinin benimsenmiş olmasına rağmen tutum, davranış ve beklentilerin değişmediğini göstermiştir. 

 

sandwiç.pdf Creative Commons License