Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Neuroprotective Effects of Clopidogrel in Experimental Spinal Cord Injury

JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, vol.32, no.4, pp.698-707, 2015 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

A Fatal Case of Multiple Nocardial Brain Abscesses Mistaken For Metastatic Brain Tumor

JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, vol.31, no.4, pp.813-817, 2014 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Ventriculoperitoneal shunt infection after an insect sting

CHILDS NERVOUS SYSTEM, vol.28, no.6, pp.955-957, 2012 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Radiographic evaluation of intercristal line in North Cyprus population

Current Orthopaedic Practice, vol.29, pp.480-483, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

Giant choroid plexus papilloma of lateral ventricle in an adult

GAZZETTA MEDICA ITALIANA ARCHIVIO PER LE SCIENZE MEDICHE, vol.176, no.11, pp.629-632, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

Spinal Enstrümantasyonda Revizyon veKurtarma Cerrahisi

Tur ki ye Kli nik le ri J Neurosurg, vol.3, pp.375-380, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

A Conflicting Case of Childhood Oligodendroglioma

TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY, vol.22, no.3, pp.139-140, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Oksipital Kemik Oksipital Kondil C1 ve C2 nin Posterior Enstrümantasyonu

Türk Nöroşirurji Dergisi, no.2, pp.137-147, 2015 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Glomangioma: Rare localisation of a rare skin tumor.

Journal of the Turkish Academy of Dermatology, vol.1, pp.1-3, 2014 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Large Porencephalic Cyst with Epilepsy in an Adult: A rare Clinical Entity.

European Journal of Surgical Sciences, vol.4, no.2, pp.68-71, 2013 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Neurogenic pulmonary edema accompanying subarachnoid hemorrhage: case report.

Basic and Clinical Sciences, vol.2, pp.83-88, 2013 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Spinal Cerrahide Tromboemboli Profilaksisi

Türk Nöroşirurji Derneği Bülteni, no.29, pp.60-64, 2012 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

Instrumentation And Revision Surgery In Spinal Trauma

Near East Medical Journal, vol.1, pp.33-40, 2011 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Genç erişkinde radikülopati yapan lomber ganglion kisti.

Journal of Turkish Spinal Surgery, vol.20, no.2, pp.83-88, 2009 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Lomber intradural disk penetrasyonları.

Journal of Turkish Spinal Surgery, vol.20, no.1, pp.53-58, 2009 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Komplike aksis fraktürlerinde hareket koruyucu cerrahi: Cerrahi Teknik.

Türk Nöroşirurji Derneği 34. Bilimsel Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 September - 03 October 2021, pp.1 Creative Commons License

Meningomyelosel sonrası gelişen lomber kifoz deformitesinde vertebral kolon rezeksiyonu ile posterior enstrumantasyon: Cerrahi teknik.

Türk Nöroşirurji Derneği SPSCG Yaşlanan Omurga Sempozyumu, Turkey, 31 October - 03 November 2019, vol.29

BROWN-SEQUARD SENDROMU İLE SEYREDEN SPONTAN SERVİKAL EPİDURAL HEMATOM OLGUSU

Türk Nöroşirürji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2019, vol.29, pp.381 Creative Commons License

AYNI SEVİYEDE UZAK LATERAL VE DİSTAL FORAMİNAL SEKESTRE DİSK HERNİSİ: RADYOLOJİK KONFÜZYONU NASIL ÖNLERİZ?

Türk Nöroşirürji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2019, vol.29, pp.391 Creative Commons License

ÇOCUKTA OKUL MASASI İLE PENETREN KAFA TRAVMASI OLGUSU

Türk Nöroşirürji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2019, vol.29, pp.393 Creative Commons License

SERVİKAL DEJENERATİF SPONDİLOZLU HASTALARDA MİNÖR TRAVMA SONRASI GELİŞEN KUADRİPLEJİ

Türk Nöroşirürji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2019, vol.29, pp.391 Creative Commons License

Konus medüllaris metastazı: Olgu sunumu.

Türk Nöroşirji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2019, pp.390 Creative Commons License

GEÇ DÖNEMDE OPERE EDİLEN, AYNI ANDA FARKLI HEMİSFERLERDE İZLENEN SEREBELLAR HEMATOM VE SEREBELLAR ENFARKT OLGUSU

Türk Nöroşirürji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2019, vol.29, pp.395 Creative Commons License

Atlantoaksiyel dislokasyona sebep olan spondilometafizyel displazi olgusu.

Türk Nöroşir. Der. 33. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2019 Creative Commons License

TORAKAL SPİNAL KANALIN ORTASINDAN GEÇEN VE NÖROLOJİK DEFİSİTE NEDEN OLMAYAN DELİCİ ALET YARALANMASI

Türk Nöroşirürji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2019, vol.29, pp.383 Creative Commons License

FASET DİSLOKASYONUNA YOL AÇAN SERVİKAL TRAVMA OLGULARININ RETROSPEKTİF OLARAK İNCELENMESİ

Türk Nöroşirürji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2019, vol.29, pp.204-205 Creative Commons License

VARFARİN KULLANIMINA BAĞLI SPONTAN SPİNAL SUBDURAL HEMATOM

Türk Nöroşirürji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2019, vol.29, pp.382 Creative Commons License

Sakrumda dev bening kemik tümöründe subtotal sakrektomi: Olgu sunumu

Türk Nöroşirurji Derneği SPSCG Spinal Cerrahide Komplikasyonlar Sempozyum, Muğla, Turkey, 26 - 29 September 2018 Creative Commons License

Spınal intradural araknoıd kıst rezeksıyonu

Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2018 Creative Commons License

Keynote Lecturtes 2 Moderator

16th World Congress of Neurosurgery, 20 August 2107 - 25 August 2017

Epidermoid Cyst of Conus Medullaris: Two Cases Report

XVI.World Congress of Neurosurgery (WFNS) Istanbul Congress Center, İstanbul, Turkey, 20 - 25 August 2017 Creative Commons License

Spinal root kökenli schwannom olgularında ıntradural yaklaşımla kitle eksizyonu

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 29 March - 02 April 2017, pp.247 Creative Commons License

Lomber ponksiyon sonrası gelişen spinal enfeksiyon olgusu

Türk Nöroşirurji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 29 March - 02 April 2017 Creative Commons License

Konus medullaris yerleşimli epidermoid kist: Olgu sunumu

Türk Nöroşirurji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 29 March - 02 April 2017 Creative Commons License

Sakral Kitlelerde Total Sakrektomi İle Tedavi

Türk Nöroşirurji Derneği 31.Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 29 March - 02 April 2017 Creative Commons License

Spinal kord kompresyonuna neden olan torakal araknoid kist olguları

Türk Nöroşirurji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 29 March - 02 April 2017 Creative Commons License

Surgical treatment of degenerative lumbar scoliosis. Case discussions.

Türk Nöroşirurji Derneği SPSCG Lomber Dejeneratif Omurga Sempozyumu, Turkey, 20 - 23 October 2016

Travma sonrası oluşan torakal araknoid kist hastasında tedavi

TND SPSCG Lomber dejeneratif omurga sonbahar sempozyumu, Antalya, Turkey, 20 - 23 October 2016 Creative Commons License

Lomber ponksiyon sonrası gelişen spinal enfeksiyon olgusu.

TND SPSCG Lomber dejeneratif omurga sonbahar sempozyumu, Antalya, Turkey, 20 - 23 October 2016, pp.55 Creative Commons License

Torakal disk hernilerine torakoskopik yolla yaklaşım

TND SPSCG Lomber dejeneratif omurga sonbahar sempozyumu, Antalya, Turkey, 20 - 23 October 2016 Creative Commons License

Minimal invaziv Yaklaşımla Tedavi Edilen Servikal C7 Schwannom Olgusu

Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Lomber Dejeneratif Omurga Sonbahar Sempozyumu, Antalya, Turkey, 20 - 23 October 2016, pp.56 Creative Commons License

Spinal anesteziye bağlı oluşan kronik subdural hematom

Türk Nöroşirurji derneği 30. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 April 2016, pp.214 Creative Commons License

Erişkinde görülen dev koroid pleksus papillomu

Türk Nöroşirurji derneği 30. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 April 2016, pp.194-195 Creative Commons License

İntraoperatif tomografi navigasyon sistemi ile spinal posterior stabilizasyon tecrübemiz

Türk Nöroşirurji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 04 April 2014 - 08 April 2016 Creative Commons License

Endovascular treatment of residual intracraniasl aneurysm after microsurgical clipping report of 17 cases

13th congress of the world federation of interventional and therapeutic neuroradiology, Gold-Coast, Australia, 9 - 11 November 2015, pp.191-192 Creative Commons License

Anterior servikal cerrahi sonrası gelişen özefagus perforasyonları

Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 17 April 2015 Creative Commons License

Radyolojik bulgusu olmayan erken dönem nüks disk hernisi olgusu

Türk Nöroşirurji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 08 April 2014, pp.153-154 Creative Commons License

Siyatik Sinir Geçişi Olan İntranöral Peroneal Ganglion Kisti

Türk Nöroşirurji Derneği 23. Bilimsel Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 17 - 21 April 2009, pp.124 Creative Commons License

Genç Erişkinde Radikülopati Yapan Lomber Ganglion Kisti

Türk Nöroşirurji Derneği 23. Bilimsel Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 17 - 21 April 2009, pp.128 Creative Commons License

Travma sonrası hızlı büyüme gösteren, yaygın kalvarial yerleşimli fibröz displazi olgusu

Türk Nöroşirurji Derneği 22. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2008, pp.144 Creative Commons License

Acil Girişim Gerektiren Posterior Fossa Kistik Timörü- Olgu Sunumu

Türk Nöroşirurji Derneği 21. Bilimsel Kongresi,, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2007, pp.143 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Yaşlı Hastayı Enstrumante ederken Dikkaey Edilecek Hususlar: Vida Yerleştirme, Redüksiyon ve Manipülasyonlar

in: Yaşlanan Omurga, Serkan Şimşek,Ali Dalgıç,Mesut yılmaz,Ahmet dağtekin,Kudret Türeyen,Serdar Işık,Cüneyt temiz,Eda Gürçay,Onur yaman,Ahmet Gürhan Gürçay, Editor, Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Yayınları, Ankara, pp.213-219, 2019 Creative Commons License

İntervertebral Diskin Rejenerasyon Çalışmaları ve Gelecek Tedavideki Yeri

in: Yaşlanan Omurga, Serkan Şimşek,Ali Dalgıç,Mesut yılmaz,Ahmet dağtekin,Kudret türeyen,Serdar Işık,Cüneyt temiz,Eda Gürçay,Onur Yaman,Ahmet Gürhan Gürçay, Editor, Türk Nöroşirurji Dergisi Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Eğitim Grubu Yayınları , Ankara, pp.27-33, 2019 Creative Commons License

Servikal spondilotik myelopati. Prognoz ve prognozu etkileyen faktörler.

in: Türkiye Klinikleri Servikal dejeneratif hastalıklar özel sayısı., Ali Arslantaş, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.84-89, 2018 Creative Commons License

Spinal Travmalarda Güncel ve sık kullanılan ölçekler

in: Omurga ve Omurilik Cerrahisinde Tanı El kitabı, Kadir kotil,Cüneyt Temiz,Erkan kaptanoğlu,Tahsin Erman,Özkan Ateş,Ali Dalgıç,İlke Solmaz, Editor, Buluş Tasarım ve Matbaacılık, Ankara, pp.413-420, 2017 Creative Commons License

Anterior Servikal Diskektomi ve Kafes Yerleştirilmesi

in: Servikal ve Torakal Omurganın Dejeneratif Hastalıkları, Kadir Kotil,Cüneyt Temiz,Erkan Kaptanoğlu,Tahsin Erman,Özkan Ateş,Ali Dalgıç,İlker Solmaz, Editor, Buluş Tasarım ve Matbaacılık Hizmetleri San.Tic., Ankara, pp.221-227, 2017 Creative Commons License

Spinal ve periferik sinir hastalıkları

in: Temel ve klinik nöroşirurji soruları, Mevci Özdemir, Editor, İntertıp Yayınevi, İzmir, pp.301, 2016 Creative Commons License

Deformite cerrahisi sırasında omuriliğin monitörizasyonu

in: Spinal Deformiteler, Sedat Dalbayrak,Onur Yaman,Erkan kaptanoğlu,Serkan Şimşek,Özkan Ateş,Ali Dalgıç, Editor, Buluş Tasarım ve Matbaacılık Hizmetleri San. Tic. Ankara, Ankara, pp.111-116, 2015 Creative Commons License

Anatomi

in: Far lateral disk hernileri. Güncel Spinal Cerrahi Kitaplar Serisi, Erkan Kaptanoğlu, Editor, İntertıp Yayınevi, İzmir, pp.25-50, 2015 Creative Commons License

Olgu Sunumları

in: Far lateral disk hernileri. Güncel Spinal Cerrahi Kitaplar Serisi, Erkan Kaptanoğlu, Editor, İntertıp Yayınevi, İzmir, pp.155-172, 2015 Creative Commons License

Epidemiyoloji

in: Far lateral disk hernileri. Güncel Spinal Cerrahi Kitaplar Serisi, Erkan Kaptanoğlu, Editor, İntertıp Yayınevi, İzmir, pp.7-13, 2015 Creative Commons License

Klinik

in: Far lateral disk hernileri. Güncel Spinal Cerrahi Kitaplar Serisi, Erkan Kaptanoğlu, Editor, İntertıp yayınevi, İzmir, pp.15-24, 2015 Creative Commons License

İliak kanat (Pelvik) vida yerleştirme teknikleri

in: Spinal Enstrumantasyon Teknikleri, Erkan Kaptanoğlu,Emre Acaroğlu, Editor, İntertıp Yayınevi, İzmir, pp.279-286, 2014 Creative Commons License

Sakrum vida yerleştirme teknikleri

in: Spinal Enstrumantasyon Teknikleri, Erkan Kaptanoğlu,Emre Acaroğlu, Editor, İntertıp Yayınevi, İzmir, pp.271-277, 2014 Creative Commons License

Spinal tümörlerde palyatif cerrahi yaklaşımlar

in: Omurga ve omurilik tümörleri, Sedat Dalbayrak,Erkan Kaptanoğlu,Serkan Şimşek,Özkan Ateş,Ali Dalgıç, Editor, Buluş Tasarım ve Matbaacılık Hizmetleri San. Tic. Ankara, Ankara, pp.278-284, 2014 Creative Commons License

Lomber pedikül vida yerleştirme teknikleri

in: Spinal Enstrumantasyon Teknikleri, Erkan Kaptanoğlu,Emre Acaroğlu, Editor, İntertıp Yayınevi, İzmir, pp.241-252, 2014 Creative Commons License

Malign spinal tümör tedavisinde beklenti nedir?

in: Omurga ve omurilik tümörleri, Sedat Dalbayrak,Erkan Kaptanoğlu,Serkan Şimşek,Özkan Ateş,Ali Dalgıç, Editor, Buluş Tasarım ve Matbaacılık Hizmetleri San. Tic. Ankara, Ankara, pp.202-209, 2014 Creative Commons License

Torakal pedikül ve ekstrapediküler vida yerleştirme teknikleri

in: Spinal enstrumantasyon teknikleri, Erkan Kaptanoğlu,Emre Acaroğlu, Editor, İntertıp Yayınevi, İzmir, pp.227-239, 2014 Creative Commons License

Spinopelvik Fiksasyon

in: Omurilik ve Omurga Cerrahisi, Mehmet Zileli,Ali Fahir Özer, Editor, İntertıp Yayınevi, İzmir, pp.1657-1668, 2013 Creative Commons License

Acil Hastanın Transportu

in: Acil Hastaya Yaklaşım, Erkan Kaptanoğlu, Editor, İntertıp Yayınevi, İzmir, pp.5-14, 2013 Creative Commons License

Nöroşirurji acilleri

in: Acil Hastaya Yaklaşım, Erkan Kaptanoğlu, Editor, İntertıp Yayınevi, İzmir, pp.163-174, 2013 Creative Commons License

Spinal Travmada Tromboemboliden Korunma

in: Omurga ve Omurilik Yaralanmaları, Murat Hancı,Belgin Erhan, Editor, İntertıp Yayınevi, İzmir, pp.428-432, 2012 Creative Commons License

Other Publications