Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Poisting of campuses in terms of satisfaction a research on Marmara University

European journal of resarch on education, ss.47-53, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Positioning of campuses in terms of satisfaction A research on Marmara University

European Journal of Research on Education, ss.47-53, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Positioning of Campuses in Terms of Satisfaction: A Research on Marmara University

European Journal of Research on Education, ss.47-53, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Online Ortada Kurumsal Marka İmajının Marka Sadakati ile İlişkisi Üzerine Bir Uygulama

İktisadi İdari Bilimler Dergisi, cilt.34, ss.113-134, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Seçmenlerin 2009 Yerel Seçimlerine Yönelik Algısal Çağrışımları ve Öneriler

Uluslararası Davraz Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 24 - 27 Eylül 2009

İnternet Ortamında Faaliyette Bulunan İşletmelerin Tüketicilere Sundukları Web Deneyimlerinin İncelenmesi

3. İstanbul Bilişim Kongresi, “Yönetişim” Etkinlik Programı, İstanbul, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2009, ss.173-183

Rekabet Ortamında Başarı Sağlamak İsteyen On-Line İşletmelerde Bilgi Yönetimi Yapısının İncelenmesi

”, 2. İstanbul Bilişim Kongresi: Kurumsal Yazılım 2008 “Bütünleşim” Etkinlik Programı, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Haziran 2008, ss.241-254

Perakendeci Mağazalarda Stok İzleme Sürecinde Barkod Sistemi

5. Ulusal Pazarlama Kongresi, Değişen Tüketici Karşısında Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar, Akdeniz Ünv.., Antalya, Türkiye, 20 - 23 Kasım 2000