Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Covid-19 Sürecinde Dijital Yayıncılığın Dönüşümü: Clubhouse Örneği

8. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Çağda Kriz İletişimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 26 - 28 May 2021, pp.87-88 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Gelenekselden Dijitale Reklamın Manipülasyon Gücü

in: Çarpıtılmış Gerçekliğin İnşası 1. Cilt: Medya ve İletişim Mesleklerinde Manipülasyon, Osman Çalışkan, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.1471-71, 2021

Reklam Endüstrisi Bağlamında Ajanslar

in: Reklama "Yeni"den Bakmak, Merve Gençyürek Erdoğan,Burçe Akcan, Editor, Efe Akademi Yayınları, İstanbul, pp.347-371, 2021