Education Information

Education Information

 • 2005 - 2011 Doctorate

  Marmara University, Ataturk Faculty Of Education, Mathematics And Science Education, Turkey

 • 2002 - 2005 Postgraduate

  Marmara University, Ataturk Faculty Of Education, Mathematics And Science Education, Turkey

 • 1998 - 2002 Undergraduate

  Marmara University, Ataturk Faculty Of Education, Mathematics And Science Education, Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  Bilimin doğası konusunda derse entegre edilmiş ve edilmemiş doğrudan yansıtıcı yaklaşım etkinliklerinin fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel bilginin doğası anlayışına etkisi: Atom ve kimyasal bağlar

  Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

 • 2005 Postgraduate

  İlköğretimde basınç konusunda öğrencilerin sahip olduğu kavram yanılgılarının yapılandırmacı yaklaşım ile giderilmesi

  Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü