Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Mücbir Sebeplerin Banka Teminat Mektuplarının Paraya Çevrilmesine Etkisi

İstanbul hukuk mecmuası, cilt.78, sa.3, ss.1351-1386, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İntikal Geçiş Hukuku Bakımından Tek Satıcının Portföy Tazminatını Talep Etme Hakkının Tabi Olduğu Süre Hakkında Bir Değerlendirme

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Hukukunda Yasal Mal Rejimleri

Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, cilt.35, ss.143-156, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kira Sözleşmesinde Bağlantılı İşlem ve Güvence

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eser Sözleşmesinde Eserin Tamamlanma Oranı ve Bu Oranın Bazı Etkileri

E- Akademi, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TBK nda Eksik ve Tam Teselsül Ayrımı

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Boşanma Sebebi Olan Terk Kurumunun Konutun Aile Konutu Niteliğine Etkisi

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Borçlar Kanun ve Borçlar Kanunu Tasarısı Çerçevesinde Müteselsil Borçluluğa Toplu Bakış

e- Akademi Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Miras Hukukunda Paylaşma Kuralı

Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, sa.1, ss.121-159, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Eşlerin Evlilik Birliği Giderlerine Katılma Yükümlülüğünün Boşanma Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi

Özel Hukukun Güncel Sorunları ve Anayasanın Özel Hukuka Etkileri Konferansı, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2021

İsimsiz ve Atipik Sözleşme Kavramları ve Sınıflandırılması Açısından Yargıtay Uygulaması

Türk Borçlar Hukuku Açısından İsimsiz Sözleşmeler, Ankara, Türkiye, 08 Nisan 2021

Katılma Alacağı ve Faiz

Medeni Hukuk Kongresi- Online, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Aralık 2020

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Bakımından TARES'in Özellikleri

Uluslararası Eşya Hukuku Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 15 - 16 Kasım 2019

Sözleşmelerin Uyarlanmasında Öngörülemez Olgu

Türk Parasını Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar Çerçevesinde Döviz ile Sözleşme Yapma Yasağı ve Sözleşmelerin Uyarlanması, İstanbul, Türkiye, 06 Aralık 2018

Temerrüden Tahliye Bağlamında Kiraya Verenin Yasal Mirasçılarının Sözleşmeyi Fesih Hakkı

Yargıtay Kararları Işığında Güncel Medeni Hukuk Problemleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 8 - 09 Kasım 2018

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Çerçevesinde Taşınmazların Rehni

TAŞINMAZ HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2018

Boşanmada Af ve Hukuki Sonuçları

İzmir Medeni Hukuk Günleri II-Aile Hukuku Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 27 - 28 Nisan 2018

Konut Finansmanı Sözleşmesi Hakkında Bazı Tespitler

Tüketici Hukuku Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 12 Nisan 2018

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nun Türk Medeni Kanunu’ndaki Taşınmaz Rehni Bakımından Değerlendirilmesi

Beykent Üniversitesi-Taşınmaz Hukukuna İlişkin Sorunlar Sempoyumu, İstanbul, Türkiye, 02 Nisan 2018

TMK'daki Yasal Mal Rejimi Hakkında Düşünceler

Evrensel Hukuk İlkeleri Işığında Türk Medeni Hukukunda Değişimler Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 10 - 11 Haziran 2016

YMM ve SMMM ler ile Vergi Mükellefleri Arasındaki Hukuki İlişkinin Niteliği

VII. ULUSLARARASI MALİ HUKUK SEMPOZYUMU ARAFTA BİR MESLEK GRUBU: VERGİ DANIŞMANLARI (3568 SAYILI KANUNA TABİ MESLEK MENSUPLARI), Türkiye, 06 Nisan 2016

Yargıtay Uygulamasında Yasal Mal Rejimine İlişkin Tespitler

Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu'nun 90. Yılı Uluslararası Sempozyumu 1926'dan Günümüze Türk-İsviçre Medeni Hukuku, 17 - 20 Şubat 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

Eşya Hukuku Pratikleri

Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2020

"İş Sahibinin Borçları" (m. 479-480)

İstanbul Şerhi - Türk Borçlar Kanunu - Cilt 6, 7, 8 - Madde 393-649, Turgut Öz,Faruk Acar,Emre Gökyayla,H. Murat Develioğlu, Editör, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2019

"Borç İlişkilerinin Üçüncü Kişilere Etkisi / A. Alacaklıya Halef Olma" (m. 127) ile "Müteselsil Alacaklılık" (m. 169)

İstanbul Şerhi - Türk Borçlar Kanunu - Cilt 2, 3 - Madde 83-206, Turgut Öz,Faruk Acar,Emre Gökyayla,H. Murat Develioğlu, Editör, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2019

Eşya Hukuku Pratikleri

Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2018

Müteselsil Alacaklılık m. 169

İstanbul Şerhi-Türk Borçlar Kanunu, Rona SEROZAN / Emre GÖKYAYLA , Faruk ACAR, Turgut ÖZ, Murat DEVELİOĞLU, Editör, VEDAT KİTAPÇILIK, İstanbul, ss.1213-1248, 2018

Borç İlişkilerinin Üçüncü Kişilere Etkisi-A. Alacaklıya Halef Olma m. 127

İstanbul Şerhi-Türk Borçlar Kanunu, Rona Serozan, Emre Gökyayla, Faruk Acar, Turgut Öz, Murat Develioğlu, Editör, VEDAT YAYINCILIK, İstanbul, ss.943-968, 2018

Konut Finansmanında Bağlı Krediler

6. Tüketici Hukuku Kongresi, Çakır, İsmail/Tokbaş, Hakan/Üçışık, Fehim/Zafer, Hamide, Editör, Aristo Yayınevi, İstanbul, ss.342-371, 2017