Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nun Türk Medeni Kanunu’ndaki Taşınmaz Rehni Bakımından Değerlendirilmesi


ACAR F.

Beykent Üniversitesi-Taşınmaz Hukukuna İlişkin Sorunlar Sempoyumu, İstanbul, Türkiye, 02 Nisan 2018

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye