Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Validity and reliability of the Turkish version of the City Birth Trauma Scale (CityBiTS).

Journal of obstetrics and gynaecology : the journal of the Institute of Obstetrics and Gynaecology, ss.1-9, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Secondary traumatic stress among midwifery students

PERSPECTIVES IN PSYCHIATRIC CARE, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The risk factors for postpartum posttraumatic stress disorder and depression

PERSPECTIVES IN PSYCHIATRIC CARE, cilt.56, sa.4, ss.851-857, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effects of simulation-based education on initial neonatal evaluation and care skills

PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.35, sa.4, ss.911-917, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effect of the Cognitive-Behavioral Prevention Program on Levels of Depression Symptoms Among Working Adolescents in Turkey

JOURNAL OF PSYCHOSOCIAL NURSING AND MENTAL HEALTH SERVICES, cilt.54, sa.7, ss.43-51, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

'Stigma: the cul-de-sac of the double bind' the perspective of Turkiye; a phenomenological study

JOURNAL OF PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH NURSING, cilt.21, sa.8, ss.667-678, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Relationship of Postpartum Acute Stress With Perceived Social Support on and Depression Symptom Level

Acibadem Universitesi Saglik Bilimleri Dergisi, cilt.12, sa.2, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğum Sonrası Maternal Anksiyete ve Bağlanmayı Etkileyen Faktörler

STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, cilt.30, sa.1, ss.60-68, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of Midwifery Students' Negative Clinical Experiences on Their Emotional Labor Behaviors

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, cilt.10, sa.4, ss.382-388, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Ebelik Öğrencilerinin Doğum Simülasyon Eğitimi Deneyimleri

Acibadem Universitesi Saglik Bilimleri Dergisi, cilt.11, sa.4, ss.711-718, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of the Effect of the Physical Support to the Pregnancy onBirth Outcome

Journal of Academic Research in Nursing, cilt.6, sa.3, ss.506-513, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turkish Midwifery Students’ Fear of Delivery Process

Journal of Caring Sciences, cilt.8, sa.3, ss.121-127, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

How Can Normal Birth Management Skills Be Gained Much Better?

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, cilt.9, ss.328-333, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

THE EFFECTS OF LONELINESS ON MENOPAUSAL COMPLAINTS

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, cilt.9, ss.265-270, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

POSTPARTUM DEPRESYONUN BEBEKLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİ

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.204-213, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE RELATİONSHİP BETWEEN 15 17 YEARS WORKİNG ADOLESCENTS DEPRESSİVE SYMPTOMS COPİNG WİTH STRESS AND SOME VARİABLES

INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC JOURNAL OF SPORTS, cilt.5, ss.20, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MENARCHE AND FIRST EMOTIONAL REACTIONS OF TURKISH ADOLESCENTS

Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, cilt.13, ss.37-44, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Menarche and first emotional reactions of Turkish adolescent

Ankara Journal of Health Services, cilt.13, ss.37-44, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tradıtıonal Turkısh culture applıcatıons at baby chıld care

Healthmed, cilt.7, ss.2238-2244, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Examınatıon Of Relatıonship Between AdolescentsSubjective Well-Being And Pozıtıve Future ExpectatıonIn Hıgh-School Student.

SSTB International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences, cilt.3, ss.43-50, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tradional culture applications at baby child care

, Healthmed Journal of Society for development in new net environment in B&H, cilt.7, ss.2238-2244, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lise öğrencilerinde ergen öznel iyi oluş ile olumlu gelecek beklentisi arasındaki ilişkinin incelenmesi

Uluslarası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi., cilt.3, ss.43-50, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Doğum sonu dönemde travmatik stres ve etkileyen faktörler

4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2019

The Effect Of Electıve Caesarean On Attachment.

World Association for Infant Mental Health 16th World Congress, 26 Mayıs - 30 Nisan 2018

Lotus Birth and Mental Health

16th Worl Association Infant Mental Health Worl Congress, 26 - 30 Mayıs 2018

Lotus Bırth And Mental Health

World Association for Infant Mental Health 16th World Congress, 26 Mayıs - 30 Nisan 2018

Ebelik Ogrencilerinin Dogum Yaptirma Korkusu

1. Uluslararasi, 2. Ulusal Istanbul Ebelik Gunleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2018

Ebelik Öğrencilerinin Doğum Yaptırma Korkusu

1. Uluslararasi, 2. Ulusal Istanbul Ebelik Gunleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2018

Postpartum Dönemde Anksiyete

1. Uluslararası İstanbul Ebelik Günleri, 26 - 28 Nisan 2018

Postpartum Dönemde Posttravmatik Stres Bozukluğu

1. Uluslararası İstanbul Ebelik Günleri, 26 - 28 Nisan 2018

Annelik Rolünün Kuşaklar Arası Aktarımı

3. Uluslararası 4. Ulusal Ebelik Kongresi, 22 - 24 Eylül 2017

Ebeler için önemli bir risk İşle ilgili psikotravma

3. Uluslararası 4. Ulusal Ebelik Kongresi, 22 - 24 Eylül 2017

Psikoproflaksi Olarak Ten Tene Temas

1.Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, 11 - 14 Mayıs 2017

Doğumda Ebe Desteği ve Bağlanma

4.Uluslararası 8.Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 20 - 22 Nisan 2017

Aile Planlaması Yöntemleri Kullanımında Geleneksel Uygulama ve İnançların Etkisi

4.Uluslararası 8.Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Biruni Üniversitesi, 20 - 22 Nisan 2017

Adolescent substance abuse risk and protectetive measures

II.International VI National Psychiatric Nursing Congress, Erzurum, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2012

Gebelerdeki Kaygı Durumunun Non Stres Teste Etkisi

Uluslararası Katılımlı 1. Doğuma Hazırlık Eğitimi Ve Eğiticiliği Kongresi, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2012

Nullipar Gebelerin Epizyotomi Hakkındaki Bilgi Düzeyleri Ve Algıları

Uluslararası Katılımlı 1. Doğuma Hazırlık Eğitimi Ve Eğiticiliği Kongresi, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2012

Ebe Olarak Doğal Doğum Uygulamalarının Neresindeyiz

Uluslararası Katılımlı 1. Doğuma Hazırlık Eğitimi Ve Eğiticiliği Kongresi, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2012

Kadınların Doğum Şeklini Belirleyen Etmenler Ebelik Öğrencilerinin Görüşleri

Uluslararası Katılımlı 1. Doğuma Hazırlık Eğitimi Ve Eğiticiliği Kongresi, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2012

Ebelerin Mesleki Eğitimleri Ve İş Doyumları

Uluslararası Katılımlı 1. Doğuma Hazırlık Eğitimi Ve Eğiticiliği Kongresi, 21 - 22 Eylül 2012

Kadınların doğum şeklini belirleyen etmenler ebelik öğrencilerinin gözlemleri

Uluslararası Katılımlı 1. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2012

Çalışan ergenlerde öznel iyi oluş ile olumlu gelecek beklentisi arasındaki ilişkinin incelenmesi

II.Uluslararası VI.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 4 - 07 Eylül 2012, ss.302-303

İlk Doğum Eylemine Tanıklık Edildiğinde Hissedilenler

3. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi 11-13 Nisan Malatya 2012, Türkiye, 11 - 13 Nisan 2012

Ebelik Öğrencilerinin Kadın Gebelik ve Doğum Sözcükleri İle İlgili Çağrışımları

3. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi 11-13 Nisan Malatya 2012, Türkiye, 11 - 13 Nisan 2012

Ebelikte Mesleki Kimlik Ve Bağlanma

3. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi 11-13 Nisan Malatya 2012, Türkiye, 11 - 13 Nisan 2012

Çocuk Sahibi olmak İsteyen kadınların Genel Sağlık Durumlarının Umut Düzeyine Etkisi

I. Uluslararası V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2011

Menearche and first emotional reactions at Turkish adolescents

1st. PNAe Congress on Pediatric Nursing.Promoting Excellence in Pediatric Nursing Care, İstanbul, Türkiye, 1 Ekim - 02 Eylül 2011, cilt.1

The Efection of Parental Attacment That Thought About Sexuality of a Group Univeristy Student

7th İnternational Congressof cognitive Psychotherapy, Türkiye, 2 - 04 Haziran 2011

Infant and child care at Turkish culture

26th International Pediatric Association Congress of Pediatrics (IPA 2010), Juhannesburg, 4 - 09 Ağustos 2010

Family Problems and Violence Tendency at 14 17 Age of Turkish Adolescent

The 19th World Congress of the International Association and Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions and the 6th Congress of the Asian Society for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions, 12 - 24 Haziran 2010

Assessment of School Performance and Individual Hope of Family Problems Effect at 14 17 Age Turkish Adolescent

The 19th World Congress of the International Association and Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions and the 6th Congress of the Asian Society for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions., 12 - 24 Haziran 2010