Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Doğum sonu dönemde travmatik stres ve etkileyen faktörler

4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 09 November 2019

The Effect Of Electıve Caesarean On Attachment.

World Association for Infant Mental Health 16th World Congress, 26 May - 30 April 2018

Lotus Birth and Mental Health

16th Worl Association Infant Mental Health Worl Congress, 26 - 30 May 2018 Sustainable Development

Lotus Bırth And Mental Health

World Association for Infant Mental Health 16th World Congress, 26 May - 30 April 2018 Sustainable Development

Ebelik Ogrencilerinin Dogum Yaptirma Korkusu

1. Uluslararasi, 2. Ulusal Istanbul Ebelik Gunleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2018

Ebelik Öğrencilerinin Doğum Yaptırma Korkusu

1. Uluslararasi, 2. Ulusal Istanbul Ebelik Gunleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2018

Postpartum Dönemde Posttravmatik Stres Bozukluğu

1. Uluslararası İstanbul Ebelik Günleri, 26 - 28 April 2018

Postpartum Dönemde Anksiyete

1. Uluslararası İstanbul Ebelik Günleri, 26 - 28 April 2018

Ebeler için önemli bir risk İşle ilgili psikotravma

3. Uluslararası 4. Ulusal Ebelik Kongresi, 22 - 24 September 2017

Annelik Rolünün Kuşaklar Arası Aktarımı

3. Uluslararası 4. Ulusal Ebelik Kongresi, 22 - 24 September 2017

Psikoproflaksi Olarak Ten Tene Temas

1.Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, 11 - 14 May 2017

Aile Planlaması Yöntemleri Kullanımında Geleneksel Uygulama ve İnançların Etkisi

4.Uluslararası 8.Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Biruni Üniversitesi, 20 - 22 April 2017

Doğumda Ebe Desteği ve Bağlanma

4.Uluslararası 8.Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 20 - 22 April 2017

Adolescent substance abuse risk and protectetive measures

II.International VI National Psychiatric Nursing Congress, Erzurum, Turkey, 4 - 07 October 2012 Sustainable Development

Kadınların Doğum Şeklini Belirleyen Etmenler Ebelik Öğrencilerinin Görüşleri

Uluslararası Katılımlı 1. Doğuma Hazırlık Eğitimi Ve Eğiticiliği Kongresi, Turkey, 21 - 23 September 2012

Çalışan ergenlerde öznel iyi oluş ile olumlu gelecek beklentisi arasındaki ilişkinin incelenmesi

II.Uluslararası VI.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 4 - 07 September 2012, pp.302-303

Ebelik Öğrencilerinin Kadın Gebelik ve Doğum Sözcükleri İle İlgili Çağrışımları

3. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi 11-13 Nisan Malatya 2012, Turkey, 11 - 13 April 2012

İlk Doğum Eylemine Tanıklık Edildiğinde Hissedilenler

3. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi 11-13 Nisan Malatya 2012, Turkey, 11 - 13 April 2012

Çocuk Sahibi olmak İsteyen kadınların Genel Sağlık Durumlarının Umut Düzeyine Etkisi

I. Uluslararası V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Turkey, 22 - 24 September 2011

Menearche and first emotional reactions at Turkish adolescents

1st. PNAe Congress on Pediatric Nursing.Promoting Excellence in Pediatric Nursing Care, İstanbul, Turkey, 1 October - 02 September 2011, vol.1

Infant and child care at Turkish culture

26th International Pediatric Association Congress of Pediatrics (IPA 2010), Juhannesburg, 4 - 09 August 2010

Assessment of School Performance and Individual Hope of Family Problems Effect at 14 17 Age Turkish Adolescent

The 19th World Congress of the International Association and Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions and the 6th Congress of the Asian Society for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions., 12 - 24 June 2010

Family Problems and Violence Tendency at 14 17 Age of Turkish Adolescent

The 19th World Congress of the International Association and Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions and the 6th Congress of the Asian Society for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions, 12 - 24 June 2010 Sustainable Development