Education Information

Education Information

 • 1993 - 2003 Doctorate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Kalkınma İktisadı Ve İktisadi Büyüme (Dr), Turkey

 • 1991 - 1993 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Kalkınma İktisadı Ve İktisadi Büyüme (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1987 - 1991 Undergraduate

  Marmara University, Faculty Of Economic And Administrative Sciences, Economics, Turkey

Dissertations

 • 2003 Doctorate

  Kalkınma Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Yeri ve İşlevi

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kalkınma İktisadı Ve İktisadi Büyüme (Dr)

 • 1993 Postgraduate

  Keynesyen Döviz Kuru Modeli ve Türkiye Örneği

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kalkınma İktisadı Ve İktisadi Büyüme (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English