Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Büyük Veri Görselleştirme: Emlak Sektörüne İlişkin Bir Uygulama

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiDergisi (Online), ss.38-57, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de En Çok Okunan Çocuk Kitaplarının Yeterlilik Analizi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.21, ss.1477-1490, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Research On The Subject Of Violence Against Women A Bibliometric Analysis Since 2000

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.38, ss.325-347, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determining Parameter Support Vector Boundaries in Generalized Maximum Entropy An Alternative Approach

Istanbul University Journal of the School of Business, cilt.45, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuklara Verilen İsimler Üzerinden Türkiye deki Sosyo Kültürel Değişimin Analizi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.20, ss.909-925, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Researches On The Subject Of “Violence Against Women”: A Bibliometric Analysis Since 2000

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.38, ss.311-333, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Reflections on the Position of Turkey in the Iraq War A Comparative Analysis of Pre War and Post

Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, cilt.1, ss.51-60, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrencilerin Tez Çalışmalarına İlişkin Eğilimlerinin Belirlenmesinde Konjoint Analizi

Finans, Politik & Ekonomik Yorumlar, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Veri Zarflama Analizi Sürecinde Temel Bileşenler Analizinin Ayırım Gücünü Arttırıcı Etkisi

Istanbul University Journal Of The School Of Businesss Administration, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İstanbul da Kapkaç Sorunu ve Toplum Üzerindeki Etkileri

Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Büyük Veri İndirgeme Tekniklerinin Ağ Analizi

20. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik (EYİ) Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 12 - 14 Şubat 2020

Büyük Veri Konusundaki Akademik Yayınların Bibliyometrik Analizi

19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 2018, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2018

YÜZ YÜZE İLETİŞİM İHTİYACINA MERHEM OLARAK TİYATRO

ICoSReSSE 2017, Antalya, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2017

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Bilinci: Akademisyenler Üzerine Ampirik Bir Çalışma

18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 2017, 5 - 07 Ekim 2017

Türkiye’de Çocuklara İsim Verme Geleneğine Dair Öngörüler

”. International Conference On Humanities and Cultural Studies (ICHAC), PRAG, Çek Cumhuriyeti, 6 - 10 Ekim 2016

An Analysis On The Childrens Given Names In Turkey Since 2000

International Conference Of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE), 14 - 16 Ekim 2016

Merchant Secure E Commerce 4D Security

3rd International Symposium on Innovative Technologies in Engineerıng and Science, 3 - 05 Haziran 2015

Researches On Violence Against Women A Bibliometric Analysis 2000 And Beyond

16th International Conference On Econometrics, Operation Research And Statistics, 7 - 12 Mayıs 2015

Kadina Yönelik Şiddet Araştirmalari: 2000 ve Sonrasi İçin Bibliyometrik Bir Analiz

16th International Symposium On Econometrics, Operations Research and Statistics, 7 - 12 Mayıs 2015

Türkiye İçin 4 B Güvenli E Ticaret Modeli

Özcan, M., Yıldırım İ.E., Türkiye İçin 4-B Güvenli E-Ticaret Modeli, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2014

EYİ Sempozyumu’nun Bibliyometrik Analizi

15th International Symposium On Econometrics, Operations Research and Statistics, 22 - 24 Mayıs 2014

İstatistiksel Araştırma Metodolojisi

16. Ulusal Pazarlama Kongresi, Türkiye, 22 - 25 Kasım 2011

İş İlanlarında İstatistik ve Ekonometri

12th International Conference On Econometrics, Operation Research and Statistics, 26 - 28 Mayıs 2011

Functional Principal Component Analysis A Case Study On Energy Sector In Turkey

Functional Principal Component Analysis: A Case Study On Energy Sector In Turkey, 19 Haziran - 23 Ağustos 2008

Structural Equation Model In Determination Of The Effect Of The School Atmosphere To The Violence Tendency At The School Age Children

International Conference on Multivariate Statistical Modelling & High Dimensional Data Mining, 19 - 23 Haziran 2008

Avrupa Birliği ne Bakış Açıları Yönünden Gizli Sınıflar

IV. İstatistik Günleri Sempozyumu, Türkiye, 20 - 21 Mayıs 2004

Kategorik Verilerde Gizli Değişken Analizi ve Irak Savaşı Üzerine Bir Uygulama

VI. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Türkiye, 29 - 30 Mayıs 2003

Portföy Seçim Modelinde Elton Gruber Yöntemi

IV. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 1999

Kitap & Kitap Bölümleri

Faktör Analizi ve Bankacılık Hizmetleri Üzerine Bir Uygulama

Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikler, Dilek Altaş, i. Esen Yıldırım, Editör, Seçkin, İstanbul, ss.33-50, 2020

Diskriminant Analizi ve Bankacılık Sektöründe Bir Müşteri Segmentasyonu

Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikler, Dilek Altaş, İ. Esen Yıldırım, Editör, Seçkin, İstanbul, ss.91-107, 2020

Türkiye’de Çocuklara İsim Verme Geleneğine Dair Öngörüler

Social Sciences A Fresh Start, Çötok, Tufan; Şahin, Yusuf, Editör, Dobra knjiga d.o.o. Sarajevo, SARAYBOSNA, ss.150-161, 2016